Centrum för dramatik
till Folk och Kultur 2023

Möt oss på Folk & Kultur!

Varmt välkommen till centrumbildningarnas monter på Folk & Kultur 2023 8-11 februari!

Vi bjuder på kaffe och fika varje dag kl 14:00-15:30 och du hittar oss i bås nr 20. Boka gärna in möten med centrumbildningarnas representanter i vår monter! Du hittar tider för när de olika centrumbildningarna garanterat finns på plats här nedan. Kontakta oss om du vill bestämma en tid att träffa Centrum för dramatik på plats.

8/2 – Teatercentrum och Musikcentrum Riks

9/2 – Konsthantverkscentrum, Danscentrum Sverige och Författarcentrum

10/2 – Illustratörcentrum, Konstnärscentrum och centrum för dramatik

11/2 – Översättarcentrum och Centrum för dramatik


Centrumbildningarna består av tretton ideella medlemsorganisationer som tillsammans samlar över 12 000 yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstformer. Vi är länken mellan dig och Sveriges fria professionella kulturskapare och är Sveriges största och bredaste förmedlare av professionella kulturskapare och konstnärlig verksamhet. Centrumbildningarna har offentliga stöd för att främja och förmedla ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Vi finns för att stärka det fria kulturlivet och dess utveckling genom nya projekt och samarbeten.

Centrumbildningarna på Folk & Kultur: https://folkochkultur.se/program/punkt/688