Ort: Älta

Edward Buffalo Bromberg

Jag arbetar mest som dramaturg och översättare men har också erfarenhet av teaterregi och med 13 år på Riksteatern där jag startade projektet Länk – nya pjäser för unga ensembler, … FortsattVisa mer…