Dramatik på bibblan 2024

Dramatik på bibblan – skrivworkshops som stimulerar barn och ungas fantasi samt främjar det lustfyllda läsandet och skrivandet

Dramatik på bibblan är en skrivworkshop för barn och unga på bibliotek. Syftet är att inspirera deltagarna till eget skrivande samt öka kunskapen om dramatiskt berättande och lyfta fram dramatiken som konstform.

I skrivworkshopen möter deltagarna en dramatiker/manusförfattare som inspirerar till skrivande och berättande, genomför skrivövningar och visar exempel från filmen och teaterns värld.

Manusförfattarnas och dramatikernas konstnärliga praktik, olika erfarenheter och arbetsområden återspeglas i utformningen av workshopen.

Dramatik på bibblan ingår i Kulturell allemansrätt på fritiden med stöd från Malmö stad. Under 2024 genomförs Dramatik på bibblan i samarbete med Bellevuegårdsbiblioteket, Lindängen- biblioteket och Oxiebiblioteket i Malmö.  

20 feb: Oxiebiblioteket

21 feb: Lindängenbiblioteket

21 feb: Bellevuegårdsbiblioteket

Om Dramatik på bibblan

Dramatik på bibblan är en del av Centrum för dramatiks utvecklingsarbete där dramatikens plats på bibliotek undersöks i samarbete med biblioteken. Tillsammans med bibliotekspersonalen för vi dialog kring målgrupp, upplägg, planering och genomförande av skrivworkshopen.

Genom dialog och samarbete vill Centrum för dramatik lyfta fram dramatiker och manusförfattare samt synliggöra dramatiken som konstform på bibliotek.

Har du frågor om Dramatik på bibblan?

Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare
tfn: 070-219 03 71
ammy@centrumfordramatik.se

Centrum för dramatik är en medlems- organisation för yrkesverksamma manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik, en centrum- bildning på kulturområdet.  Medlemmarna skriver manus för scen, film, tv, radio, spel, media och webb.