Film och TV

Film- och TV-branschen har utvecklats starkt de senaste åren med en efterfrågan på nya filmer och TV-serier till både traditionella och nyare plattformar. Produktionstakten har varit hög och svenska produktioner har nått stora framgångar både i sin ursprungsform och som förlagor till utländska nyproduktioner.

Ett format som växer stadigt är serier baserade på litterära eller tidigare filmade förlagor, där manusförfattare anpassar berättelserna till det nya formatet. Ett hantverk i sig – att ta till vara på förlagans essens och samtidigt göra överföringen sammanhängande och kanske till viss mån nyskapande.

Centrum för dramatik förmedlar kontakt till professionella manusförfattare. Bland våra medlemmar finns manusförfattare med erfarenhet av att skriva manus till både korta och långa spelfilmer och TV-serier. Många tar också uppdrag som redaktör, filmdramaturg och dialogförfattare. En del föreläser och leder workshops och är rutinerade pedagoger som kan lära ut och diskutera kring produktion och manus. Några har också regikompetens och/eller är utbildade skådespelare i botten. Här kan du söka efter manusförfattare till ditt projekt. Hör gärna av dig till oss om du vill få hjälp med att hitta rätt kompetens.