Förmedlingsvision Öst 2023

I januari och februari 2023 hölls två medlemsmöten för medlemmarna i Stockholm/öst där regionala förmedlaren/projektledaren Kelly Wedin bjöd in medlemmarna till två möten för att samtala om vad Centrum för dramatik arbetar med och vad medlemmarna önskar föreningen. I pdf:en i länken nedan presenteras vad som samtalades om.

Förmedlingsvision Sthlm-öst 2023.

För fördjupning och frågor om mötena kan du maila Kelly Wedin på kelly@centrumfordramatik.se.