Arvoden

Vid förmedling av uppdrag som exempelvis framträdanden vid konferenser, delaktighet i paneler, uppdrag i skola med mera följer Centrum för dramatik KLYS minimirekommendationer för arvoden. Dessa arvoden är rekommenderade lägstanivåer. Vid förhandling om timarvode bör hänsyn bl.a. tas till uppdragets art, omfattning och utövarens erfarenhet.

Gällande avtal och arvoden för produktion av manus till pjäser, filmer, TV-produktion och spel hänvisar vi till Dramatikerförbundet.

Arvoden, minimirekommendationer

.

Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever):
 • 1 lektion upp till 60 minuter 4 000 kr
 • 2 lektioner 5 500 kr
 • 3 lektioner 6 500 kr
 • 4 lektioner 7 500 kr
 • Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
 • En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr
 • Storsamling (flera klasser), lägst 7 500 kr

Framträdande

 • upp till 15 min 3 000 kr
 • upp till 2 timmar 7 500 kr
 • därefter per påbörjad timme 996 kr

Moderatorsuppdrag

 • upp till 2 timmar 7 500 kr
 • därefter per påbörjad timme 996 kr

Paneldeltagare

 • lägst 3 000 kr

Konsult/expert/coach

 • lägst 996 kr per timme

Moms
Till alla ovan listade arvodesrekommendationer tillkommer moms om 25 % (undantaget uppläsning av egna verk som är momsfritt).

Resor och logi
Kostnader bör förhandlas i samband med bokning av uppdrag. Kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten ska ersättas motsvarande faktiska kostnader. För resor med bil ska milersättning utgå enligt skatteverkets rekommendationer.