Arvoden

Vid förmedling av uppdrag som exempelvis framträdanden vid konferenser, delaktighet i paneler, uppdrag i skola med mera följer Centrum för dramatik KLYS minimirekommendationer för arvoden. Dessa arvoden är rekommenderade lägstanivåer, varje uppdragstagare kan sätta individuella arvoden för sina tjänster. Vid förhandling om timarvode bör hänsyn bl.a. tas till uppdragets art, omfattning och utövarens erfarenhet.

Gällande avtal och arvoden för produktion av manus till pjäser, filmer, TV-produktion och spel hänvisar vi till Dramatikerförbundet.

Arvoden, minimirekommendationer

Nya arvodesrekommendationer från och med 1 jan 2024.

Uppdrag i skola
Skolbesök och workshops (förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever)

1 lektion upp till 60 minuter: lägst 5 000 kronor exkl. moms
2 lektioner: lägst 6 000 kronor exkl. moms
3 lektioner: lägst 7 000 kronor exkl. moms
4 lektioner: lägst 8 500 kronor exkl. moms
Ytterligare lektion samma dag (utöver 4 lektioner): lägst 1 500 kronor exkl. moms/lektion

Storsamling (fler än 35 elever): lägst 8 500 kronor exkl. moms

 

Framträdande

  • Lägst 3 400 kronor exkl. moms för framträdanden upp till 15 minuter
  • Lägst 8 500 kronor exkl. moms för framträdanden upp till 2 timmar

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill – längre än två timmar – utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor exkl. moms per påbörjad timme.

 

Moderatorsuppdrag

  • Lägst 8 500 kronor exkl. moms för upp till två timmar.

 

Paneldeltagare

  • Lägst 3 400 kr exkl. moms

 

Konsult-/expertarvode
När yrkesverksamma kulturskapare efter inbjudan deltar som experter i arbetsgrupper, möten eller liknande rekommenderas ett arvode om lägst 1 130 kronor exkl. moms per timme. Arvoderingen kan inkludera tid för viss förberedelse inför mötet, men inte ersättning för resa eller övernattning.

 

Mervärdesskatt (moms)
Moms tillkommer på KLYS arvodesrekommendationer om 25 % (undantaget uppläsning av egna verk som är momsfritt).

 

Logi och resekostnader
Den medverkande bör begära ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg. Vid resa med egen bil bör den medverkande begära ersättning för kostnader enligt Skatteverkets normer.