Krisstöd och Coronainfo

Stödinsatser för kulturskapare i anledning av coronapandemin

Uppdaterad 2021-12-08

Centrum för dramatik följer utvecklingen av och tipsar om de stödinsatser som beslutas med anledning av coronapandemin.

STÖD/BIDRAGSGIVARE

Författarfonden – Dramatikerrådet

www.svff.se

www.konstnarsnamnden.se

Kulturrådet

https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen/

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/tva-nya-krisstod-i-kulturradets-regleringsbrev-for-2021/

https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Svenska Filminstitutet

https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/forandringar-av-stodgivning-med-anledning-av-covid-19/

BRANSCHORGANISATIONER/FÖRBUND

Dramatikerförbundet

https://www.dramatiker.se/

KLYS – Konstnärliga och litterära upphovspersoners samarbetsnämnd

https://klys.se/corona-covid-19/

Teaterförbundet för scen och film

https://teaterforbundet.se/

Svensk Scenkonst

https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/information-med-anledning-av-covid-19/

REGERINGEN

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/om-kultur-med-anledning-av-covid-19/

REGION SKÅNE

https://utveckling.skane.se/tema/information-for-kulturaktorer-med-anledning-av-covid-19/

REGION STOCKHOLM

https://kultur.sll.se/faq-kulturstod-corona

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/nystart-av-kulturen/

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/nystart-av-kulturen/kulturnamndens-stod-med-anledning-av-covid-19/

MYNDIGHETER

Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Skatteverket

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html