Krisstöd och Coronainfo

Stödinsatser för kulturskapare i anledning av coronapandemin

Uppdaterad 2021-08-20

Centrum för dramatik följer utvecklingen av och tipsar om de stödinsatser som beslutas med anledning av coronapandemin.

STÖD/BIDRAGSGIVARE

Författarfonden – Dramatikerrådet

Under hösten 2021 har åter särskilda medel ställts till författarfondens förfogande för fördelning av extra arbetsstipendier. De särskilda medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Av dessa extra tilldelade medel kommer en del att avsättas för en särskild utlysning av extra arbetsstipendier (skattefria punktstipendier) till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Ansökningsperioden är 20 augusti – 20 september 2021.

Stipendierna kan sökas digitalt på författarfondens webbplats, www.svff.se, via vår e-tjänst. Där finns från och med 20 augusti också mer information och vägledning för sökande.

www.svff.se

www.konstnarsnamnden.se

Kulturrådet

https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen/

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/tva-nya-krisstod-i-kulturradets-regleringsbrev-for-2021/

https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Svenska Filminstitutet

https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/forandringar-av-stodgivning-med-anledning-av-covid-19/

BRANSCHORGANISATIONER/FÖRBUND

Dramatikerförbundet

https://www.dramatiker.se/

KLYS – Konstnärliga och litterära upphovspersoners samarbetsnämnd

https://klys.se/corona-covid-19/

Teaterförbundet för scen och film

https://teaterforbundet.se/

Svensk Scenkonst

https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/information-med-anledning-av-covid-19/

REGERINGEN

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/om-kultur-med-anledning-av-covid-19/

REGION SKÅNE

https://utveckling.skane.se/tema/information-for-kulturaktorer-med-anledning-av-covid-19/

REGION STOCKHOLM

https://kultur.sll.se/faq-kulturstod-corona

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/

MYNDIGHETER

Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Skatteverket

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html