Kulturarv och museer

Samarbetet med kulturarvssektorn har initierats för att bredda arbetsmarknaden för manusförfattare och dramatiker, stärka berättandet och alla spännande och intressanta berättelser som finns om platser, ting och historiska händelser inom kulturarvet och i förlängningen skapa fler uppdrag till manusförfattare och dramatiker.

Centrum för dramatik har varit med i flera kulturarvsprojekt samt arrangerat inspirationsdagar och förmedlat kompetens inom dramatik, manus och berättande till kulturarvssektorn.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera en projektidé, behöver en dramatiker som skriver manus, vill utveckla en utställning, skapa aktiviteter för barn och unga eller samarbeta kring en aktivitet. Vi tror att du är museipedagog, arkivarie, hembygdskonsulent, museichef eller ideellt engagerad i kulturarvsrörelsen.

Nya berättelser – ett nationellt projekt i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund (2022-2023)
Genom stöd från Kulturrådet driver Centrum för dramatik under 2022-2023 ett nationellt projekt där vi ska fortbilda och visa hembygdsrörelsen hur de kan utveckla berättelser om föremål, platser och händelser genom att samarbeta med en dramatiker eller manusförfattare. Under hösten 2022 genomfördes 4 regionala inspirationsdagar i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och lokala hembygdsföreningar. Och under våren 2023 genomförs en digital inspirationsföreläsning tillgänglig för hembygdsrörelsen i hela landet. Projektledare är Henrik Valentin, dramatiker och författare. Länk till mer info

Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen – Skånes Hembygdsförbund (2020-2022)
Under 2020 tog Skånes Hembygdsförbund armkrok med CFD Syd och tillsammans utvecklades ett projekt inom den regionala satsningen Publik- och berättelseutveckling på kulturarvsområdet med stöd från Regions Skåne och processledning från BoostHbg. En manusförfattare har anlitats för att ta fram prototyper/idéer för digitalt berättande om gården Ballingstorp utanför Kristianstad, tillgängliga för besökare genom appen Shuttle. Målet är att utveckla Skånes Hembygdsförbunds medlemsföreningars berättarkompetens så att de vill och vågar utveckla och målgruppsanpassa olika berättelser. Samarbetet med Skånes Hembygdsförbund har pågått under flera år. Det inleddes då CFD Syd var samverkanspart i projektet Kontext – att låta tingen tala!

Kontakt: kulturarv@centrumfordramatik.se