Kulturarv och museer

Samarbetet med kulturarvssektorn har initierats för att bredda arbetsmarknaden för manusförfattare och dramatiker, stärka berättandet och alla spännande och intressanta berättelser som finns om platser, ting och historiska händelser inom kulturarvet och i förlängningen skapa fler uppdrag till manusförfattare och dramatiker.

Centrum för dramatik har varit med i flera kulturarvsprojekt samt arrangerat inspirationsdagar och förmedlat kompetens inom dramatik, manus och berättande till kulturarvssektorn.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera en projektidé, behöver en dramatiker, vill utveckla en utställning eller samarbeta kring en aktivitet. Vi tror att du är museipedagog, arkivarie, hembygdskonsulent eller museichef.

Skånes Hembygdsförbund – Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen
Under 2020 har Skånes Hembygdsförbund tagit armkrok med CFD Syd och tillsammans utvecklat ett projekt inom den regionala satsningen Publik- och berättelseutveckling på kulturarvsområdet med stöd från Regions Skåne och processledning från BoostHbg. Planering pågår av berättarlabb för appar, guidade visningar och vandringar. En manusförfattare har anlitats för att ta fram prototyper/idéer för digitalt berättande om gården Ballingstorp utanför Kristianstad, tillgängliga för besökare genom appen Shuttle. Målet är att utveckla Skånes Hembygds-förbunds medlemsföreningars berättarkompetens så att de vill och vågar utveckla och målgruppsanpassa olika berättelser. Samarbetet med Skånes Hembygdsförbund har pågått under flera år. Det inleddes då CFD Syd var samverkanspart i projektet Kontext – att låta tingen tala!