Manuscoach Syd

I Skåne finns det ett stort segment av debuterande manusförfattare och dramatiker där behovet av att anlita en manuscoach är stort. De behöver verktyg och nycklar i manusskrivandet och det helst från en manuskollega, en erfaren manuscoach.

Genom projektet Manuscoach Syd vill vi fortsatt stärka möjligheterna för att fler originalmanus ska realiseras i regionen och nå en publik. Det gör vi genom att skapa fler kontaktytor och mötesplatser för konstnärligt utbyte mellan etablerade manusförfattare och de på väg in i yrket, de vi kallar debutanter.

I det här projektet vill vi också testa en modell för hur en återkommande insats som stärker manusförfattande kan genomföras i samverkan med andra regionala organisationer och föreningar.

Insatsen är en utlysning från Centrum för dramatik Syd av coachinsatser till debuterande manusförfattare och dramatiker som skriver manus för rörlig bild, scenkonst eller ljud/audio.

En nyckel till starkare manusprocesser och bättre manus är att nya/unga dramatiker och manusförfattare kan få hjälp av erfarna kollegor. Av vikt är också att de olika yrkeskategorierna som ingår i manusprocessen får syn på varandras kompetensområden, och att tätare kontakter knyts dem emellan samt att deras nätverk stärks. Det innebär professionalisering av branschen och de insatser som stärker manus.

Projektet finansieras med stöd från Region Skånes kulturförvaltning och genomförs 2023.

Har du frågor om projektet? Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Centrum för dramatik Syd. E-post: ammy@centrumfordramatik.se Tfn: 070-219 03 71