Manusfolket

Juni 2022

Kära medlem!

Sommarfika i Blå Tornet, 20 juni kl 15.30-17.00
Välkommen på sommarfika i all enkelhet. Förutom kansliet kommer också ordförande Petra Norman vara på plats. Denna träff markerar en nystart på våra fysiska medlemsträffar efter ett långt uppehåll. Kom och träffa andra medlemmar för samtal och kaffe med oss! Anmäl dig via mail till tova@centrumfordramatik.se senast fredag 17 juni.

Mer information om kommande medlemsträffar i Malmö och Göteborg kommer efter sommaren.

Rapport från stämman 31 maj
Nu har vi äntligen kunnat träffas på riktigt till stämma igen – tack alla ni som kom till Ekermanska malmgården den 31 maj!

Stämman valde följande styrelseledamöter:
Edward Buffalo Bromberg, Elisabeth Croneborg, Susin Lindblom-Curman, Ola Höglund, Robert Jelinek, Anna Maria Joakimsdottir-Hutri, Daniela Kullman och Magnus Lind.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Petra Norman (petra@centrumfordramatik.se) till Centrum för dramatiks ordförande.

Ny förmedlare i väst!
Vi arbetar för fullt för att få ett permanent kontor i Väst då vi har många medlemmar i Västra Götalandsregionen. Genom krisstödsmedel från Kulturrådet har vi nu kunnat anställa en förmedlare i Göteborg – Kajsa Ljusegren som du når på kajsa@centrumfordramatik.se, tel 0760-20 58 01.

Utlysning Uppdrag: Manuscoach
Missa inte utlysningen av uppdrag som manuscoach till vårt projekt tillsammans med Film Stockholm AB, läs mer nedan!

Rapport från Bibu och Scenkonstbiennalen
Under våren har Centrum för dramatik medverkat vid både Bibu i Helsingborg och Scenkonstbiennalen i Västerås.

På Bibu arrangerade vi två samtal:
Kulturskolan + Dramatiker = Sant där vi samtalade med de dramatiker som deltagit i CFDs och Dramatikerförbundets projekt för nyskrivna pjäser till kulturskolan 2021 om hur de arbetat, hur mötet med barngrupperna upplevdes och vilka svårigheter och möjligheter har dramatikerna mött? Deltog i samtalet gjorde Elsa Berggren, Christofer Bocker, Stefan Larsson, Isa Schöier och Robin N Spegel.
Metoder & Manus med Anneli Dufva (moderator), Alexandra Loonin, Stefan Larsson och Christofer Bocker som samtalade på temat vilka arbetsmetoder ger bäst manus för barn- och ung publik? Devising, community-teater eller att arbeta med eller utan en testpublik?

På Scenkonstbiennalen arrangerade CFD tillsammans med Dramatikerförbundet, Scenkonstregissörerna, Smart Coop och Fackförbundet Scen & Film den traditionsenliga Speeddatingen där är regissörer och dramatiker får möjlighet att presentera uppsättningsidéer för teatrar genom korta ”pitchar”.
Ett i kontrast helt nytt inslag för oss (och Scenkonstbiennalen) var Vem var det som Skrev…? – de projiceringar av korta utdrag ur våra medlemmars pjäser som visades under hela Scenkonstbiennalen i foajén på Västmanlands Teater. Syftet med denna installation var att lyfta fram er, dramatikerna, personerna bakom orden som spelas på scenen samt att förhoppningsvis bidra till ett samtal om den samtida dramatiken och scenkonsten.

Tack till alla som lyssnat, besökt, deltagit, samtalat, frågat, läst och gissat under Bibu och Scenkonstbiennalen!

Glad sommar!

Med detta brev önskar styrelsen och kansliet alla medlemmar en glad sommar!

Kansliet stänger för sommaren den 1 juli och öppnar igen med förnyade krafter och energi den 8 augusti. Vid brådskande ärenden kan verksamhetsledare Isabella af Klintberg nås via sms på 070-467 34 22.

Vi ses och hörs igen i augusti!

styrelsen, Isabella, Ammy, Kelly, Johanna, Kajsa och Tova

 

Centrum för dramatik 

Centrum för dramatik / Film Stockholm

Uppdrag: Manuscoach

Centrum för dramatik och Film Stockholm AB samverkar i ett coachningsprogram för långfilmsdebuterande filmskapare i syfte att stärka den svenska långa spelfilmen och föra in nya talanger i filmindustrin.

Vi utlyser nu uppdraget ”Manuscoach” där fem etablerade filmmanusförfattare matchas med fem långfilmsdebuterande filmskapare med behov av att stärka sina manus.

Sista ansökningsdag: Fredag 12 augusti 2022. Beslut meddelas i september 2022
Ansökan mejlas till: kelly@centrumfordramatik.se (skriv ”Uppdrag Manuscoach ansökan” i ämnesraden)

Läs mer om uppdraget på vår webb.

Stöd 

Svenska Filminstitutet / New Dawn

Stöd till spelfilm och dokumentär

Svenska producenter kan nu söka till New Dawn, en ny internationell produktionsfond där Svenska Filminstitutet är en av nio deltagande europeiska stödgivare. New Dawn har som mål att bredda mångfalden i filmbranschen och öppna upp filmindustrin för nya röster.

Fonden kan ge stöd till lång spelfilm och dokumentärfilm. Svenska producenter med projekt som har minst 50 procent bekräftad finansiering och som kvalificerar sig enligt New Dawns övriga villkor kan söka.

Sista dag för ansökan: 27 juni 2022
Kontakt: Magdalena Jangard, chef produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.se

Läs mer på New Dawns webb.

Sveriges Författarfond /Svff

Dramatikerstöd

Dramatikerstöd är ett statsbidrag till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Ansökan om dramatikerstöd ska göras gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Stödet kan sökas när som helst under året (beslut två gånger om året: april/maj resp. oktober/november).

Stödet utbetalas till teatern, och ska oavkortat utgöra arvode till dramatikern.

Läs mer om dramatikerstöd på SVFFs webb.

Residens

Karl Karlssongårdens vänförening

Vistelsestipendium Karl Karlssonsgården

Sök Vistelsestipendium för den kommande sommaren (2022). Vistelsestipendium innebär en eller två veckor fritt boende på Karl Karlssongården som kan sökas genom ansökan per epost eller brev.

Läs mer på Karl Karlsongårdens webb.

Residens

Hedlandet Residens

I Torna Hällestad utanför Lund ligger Hedlandet residens.

Hedlandet residens bjuder in dig som är konstnär, författare eller forskare till en residensvistelse i Torna Hällestad. Hedlandet är en hållplats i tid och rum där du kan utforska framtidens berättelser, låta det oväntade hända, reflektera, kontemplera, utmana och pröva det oprövade.

Du kan vistas själv eller tillsammans med andra (max 4). I samband med vistelsen finns det, vid behov möjlighet att få återkoppling från och utbyta erfarenheter med författare, dramatiker, curators och filmare som på olika sätt är kopplade till Hedlandets verksamhet.

Arvode: 5000:- (inkl. moms) per vecka och person –  nyetablerade/nyexaminerade konstnärer, författare och forskare prioriteras.
Sista dag för ansökan:
 31 juli 2022
Kontakt och ansökan: Sophie Holgersson, 0709-83 16 34, opencall@hedlandetresidens.se

Läs mer på Hedlandets webb. 

Utlysningar

Visual Arena / Lindholmen Science Park

Sökes: Deltagare i Narrative XR Lab

Visual Arena söker dig som vill utforska konstnärligt berättande i XR (Extended Reality) mediet, samt stärka din kompetens och skapa idéer tillsammans i tvärdisciplinära grupper bestående av regissörer/kreatörer/konstnärer, grafiker/spelutvecklare och projektledare.

Sista dag för ansökan: 22 juni 2022
När: start 2 september, avslut 28 oktober

Läs mer på Visual Arenas/Lindholmens webb.

Lindholmen Science Park

Finansiering av film- & tv-projekt – Ansökningsomgång 3 öppnar 

Satsningen är en del av Göteborgs Stads filmsatsning på innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild och vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och filmskapare som har möjlighet att skapa och producera professionella produktioner.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel manusbearbetning, pilotproduktion eller utveckling av affärsstrategin.

Ansökningsperiod: 5 sept – 5 okt 2022
Projektmöten: 27 oktober

Läs mer på Lindholmens webb.

Torino Film Lab – Workshop

TFL Extended – Film

TFL Extended – Film is addressed to teams of international professionals, with projects at an early development stage who are willing to dive deep into the writing process through an intensive development workshop.

Participants will have the rare opportunity to discuss their work in group sessions and one-to-one meetings with high profile tutors and to develop their projects with the help of a creative team of talented writers.

När: 7-11 sept 2022
Plats: Madrid
Kostnad: 1.800 €
Sista dag för ansökan:
 15 juli 2022

Läs mer på workshopens infosida på TFL.

Torino Film Lab – Workshop

TFL Extended – Story Editing

TFL Extended – Story Editing is a hands-on training workshop for film professionals willing to accompany writers and directors in the development of their fiction feature projects.

5 participants will be selected to work in a group guided by a tutor, who has wide international experience as a script consultant.

När: 5-11 sept 2022
Plats: Madrid
Kostnad: 1.600 €
Sista dag för ansökan:
 15 juli 2022

Läs mer på workshopens infosida på TFL.

Göteborg Film Festival

Utforma 2023 års festivalvinjett

Med anledning av Göteborgs Jubileumsfirande nästa år utlyser filmfestivalen tillsammans med 400-årsjubileet en tävling där vem som helst, från proffs till amatörer, kan skicka in ett bidrag och få tävla om att skapa den mest sedda och omdiskuterade filmen på Göteborg Film Festival: vinjettfilmen.

Sista dag för anmälan: 14 aug 2022

Läs mer på Göteborg Filmfestivals webb. 

MÖTESPLATSER – kurser, seminarier, möten

Almedalen 2022

Kultur i Almedalen

I programmet till årets Almedalen finns många intressanta samtal, nedan är ett antal exempel.

Läs hela programmet på Kultur i Almedalens webbsida.

Behövs det en nationell kulturpolitik? Välkommen till Kultur i Almedalen 2022

Tillgång till kultur skapar livskvalitet för invånarna på en ort. Under pandemin har kulturens ekosystem synliggjorts, framför allt vad gäller den osäkerhet som präglar fördelningen av offentliga kulturmedel. Brist på kontinuitet samt otillräcklig förståelse för kulturens behov av planering är alla faktorer som leder till svårigheter för många verksamheter. Behövs det en nationell kulturpolitik? Samtalet handlar om den nationella kulturpolitikens betydelse för kulturlivet.

Medverkande: Victor Malm, kulturchef, Expressen, Zina Al-Dewany, ledarskribent, Aftonbladet Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst och Niklas Cserhalmi, ordförande Sveriges Museer inviger Kultur i Almedalen 2022.
Arrangör: Svensk Scenkonst & Sveriges Museer

När: Söndag 3 juli kl. 13.00-13.30
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Hot och hat inom scenkonsten

Hot och hat inom scenkonsten är ett tvåårigt projekt som drivs i samverkan mellan Svensk Scenkonst och Högskolan Dalarna. Det avslutas i augusti 2022 och rapporten kommer att publiceras den 27 oktober. Det övergripande målet har varit att bidra med en fördjupad förståelse för hat och hot och dess konsekvenser. Fyra vägledande frågor har formulerats för undersökningen: Vad provocerar till hat och hot? I vilka former kan hat och hot ta sig uttryck? Hur hanteras hat och hot? Hur påverkas individer, organisationer och institutioner? En ständigt återkommande fråga, både inom journalistkåren, förtroendevalda och scenkonsten är hur hat och hot kan motverkas. Almedalsveckans viktiga samtal om hur samhället blir robust mot påtryckningar som hindrar yttrandefriheten.

Medverkande: Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Thomas Florén, forskningsledare, Högskolan Dalarna, Maria Groop Russel, VD, Dramaten och Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst. Moderator är Anders Rydell, författare och journalist.
Arrangör: Svensk Scenkonst och Högskolan Dalarna

När: Söndag 3 juli kl. 16.15-17.00
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Konstnärers företagande – i glappet mellan kulturpolitik och näringspolitik

Den statliga utredningen Kreativa Sverige presenterar i augusti en 10-årig strategi för främjandet av företagen inom kulturella och kreativa näringar. Utredningen har stor betydelse för konstnärers villkor. Hur kan offentliga insatser bättre stärka konstnärers företagande? Under Kultur i Almedalen arrangerar Konstnärsnämnden ett samtal om konstnärers företagande. En majoritet av de yrkesverksamma konstnärerna är egenföretagare. Hur ser situationen ut idag?

Medverkande: Agnes Török, spoken word poet, Ann-Sofie Köping, fil dr, lektor, Södertörns högskola, Carolina Frände, regissör och doktorand, Stockholms universitet, Joakim Sandberg, regionkulturchef i Region Västerbotten, Eva-Lena Albihn, vice vd och hållbarhetschef, Business Region Göteborg och Klas Rabe, huvudsekreterare, Kreativa Sverige. Moderator är Anders Rydell, författare och kulturjournalist.
Arrangör: Konstnärsnämnden

När: Måndag 4 juli kl. 14.00-14.45
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Är det kulturella kretsloppet hotat?

Arrangörer är beroende av att kulturskapare har goda förutsättningar, kulturskapare behöver starka och modiga arrangörer. Vilka är då hoten mot det kulturella kretsloppet? Vad händer när publiken sviktar, arrangörerna får det svårt att gå ihop och de professionella kulturskaparna i högre utsträckning behöver ta andra jobb för att överleva? Hur återhämtar vi oss långsiktigt efter pandemin, när det inte längre finns stödpaket? Hur kan de yrkesverksamma och de ideella samverka för att hjulen ska snurra bättre? Och vad händer efter valet? Kan vi få en politik som bättre ser till aktörer med olika förutsättningar och ekonomi?

Medverkande: Karin Inde, ordförande KLYS och Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd Folkets Hus och Parker i ett samtal om det kulturella kretsloppet, från ideell till professionell, från offentligt finansierad till kommersiell.
Arrangör: Ideell Kulturallians och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)

När: Måndag 4 juli kl. 15.00-15.45
Plats:
 Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Tips

Dramatikerförbundet /DN

Teatern lider av pjäskö och varumärkesfixering

Den 5 juni publicerade DN en text av Dramatikerförbundets Vice ordförande Gertrud Larsson där hon uppmärksammar en oro om pjäskö på landets teatrar och vad det kan ha för effekter på framtidens teater.

Läs texten på DN Kulturdebatt.

Kulturakademin

Feedback i manusprocessen med Johanna Koljonen

Ett digitalt seminarium om hur bättre feedback skulle kunna förbättra både arbetet och verken

Seminariet producerades av Kulturakademin och låg med som en av flera programpunkter under Storytelling Days 2022.

Medverkande: Soni Jörgensen (Manusförfattare) Peter Zell (SVT) Christopher Haug (HBO) Josefine Tengblad (Nordic Drama Queens AB).

Läs mer och se samtalen på Kplay / Kulturakademin. 

Unga Klara 

Salonger, samtal och mer 

På sidan Unga Klara On Demand kan du ta del av inspelade samtal från Unga Klara.

Läs mer på Unga Klaras On Demand-webb.

Svenska Filminstitutet

Samtal med Filminstitutets nya filmkonsulenter

Svenska Filminstitutet bjöd tisdagen den 22 mars in till ett digitalt konsulentsamtal för att presentera de tre nya filmkonsulenterna. Nu finns samtalet tillgängligt att se i efterhand.

I samtalet deltar Jannik Splidsboel, dokumentärfilmskonsulent, Hanna Sohlberg, filmkonsulent för Moving Sweden samt Cecilia Lidin, vikarierande filmkonsulent för Anna Weitz. Konsulenterna berättar om sina visioner, hur de ser på svensk film och sitt uppdrag.

Se samtalet på filminstitutets You-Tube-kanal.

KLYS

Konstnärspolitisk konferens – Kulturens växtkraft

Den 26 april genomförde KLYS sin Konstnärspolitska konferens på Moderna Muséet i Stockholm. Hela konferensen filmades. Läs programmet på KLYS webb och se den filmade konferensen på KLYS You Tube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=garwE0-Br60 

Läs också KLYS valprogram på KLYS webb.

Myndigheten för kulturanalys

Ny rapport om scenkonsten under pandemin

Rapporten Scenkonst i Sverige 2020 från Myndigheten för kulturanalys visar att pandemin har fått stora konsekvenser för scenkonstområdet. Statistik har samlats in för verksamhetsåren 2019 och 2020 och omfattar flera scenkonstområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

Läs mer och ladda ner rapporten på deras webb. 

Festival!

BUFF 2023

Anmäl din film till BUFF 2023

Den 40:e upplagan av BUFF Malmö Filmfestival äger rum 11-17 mars 2023 och tar filmer från hela världen till Malmös biografer och festivalplattformen BUFFplay.se.

Filmanmälan är öppen 1 juni-20 november 2022 och görs via eventival. Länk och instruktioner finns nedan.

Läs mer på BUFFs webb.