Manusfolket

December 2023

Kära medlem, 

Snart är julen här – men i november hann vi utöver förmedling och projektplanering bland annat med: ett inspel till region Hallands kulturplan 2025-2028, projektet Manustimmen After School slutfördes, Scensveriges rådsmöte, samtalet Stories within the story på Game Habitat i Malmö, workshop om barnkonventionen i Malmö, Stockholm Film Festival Industry Days, branschmöten med AF Kultur Media i Stockholm och Göteborg och firandet av Dramalabbets 25-årsdag.

Hälsningar från styrelse och kanslier!

 

Julstängt 22 dec – 7 januari
Kontoren håller stängt under jul och nyår. I brådskande ärenden går det bra att skicka ett meddelande till Isabella på tel 070-4673422, så hör hon av sig.

Medlemskatalogen
Sedan vill vi påminna de ordinarie medlemmar som inte redan har skickat in sina uppgifter till vår dramatiker/manusförfattarkatalog på hemsidan att göra det. Fyll i formuläret här. Du anger själv hur mycket information du vill ha med, och kontaktväg – har du en agent kan du hänvisa till den. Det viktiga är att alla är med så att katalogen blir ett bra verktyg för produktionsbolag och teatrar att snabbt hitta manusförfattare/dramatiker.

 

Centrum för dramatik

18 december – Glögg i Blå Tornet

Varmt välkommen att titta in på Stockholmskontoret den 18 december, vi bjuder på glögg och något till. Anmäl dig på länken nedan så vi vet hur många som kommer.

När: 18 december lkl 15.00-17.00
Plats: Drottninggatan 85, Stockholm

Anmäl dig på denna länk.  

 

Uppdrag

Kvinnlig manusförfattare sökes för lång spelfilm. Gärna med bakgrund i Västasien.

Spellängd: 110 min.
Genre: drama
Språk: svenska, engelska och arabiska är ett plus
Produktionsbolag: Carbs Film

Vid intresse kontakta Kelly via mailadress kelly@centrumfordramatik.se eller 08 411 74 53.

 

SAVE THE DATE! 

I februari och mars kommer Centrum för dramatik och Mimplattformen samarrrangera en undersökande workshop om att skriva dramatik för rörelsebaserad teater.

Mer information om kurs och anmälan kommer inom kort!

När: 18 februari & 17 mars

 

AF Kultur Media

Digital träff med AF Kultur Media

Finns det intresse för en digital träff med AF Kultur Media?

AF Kultur Media har kontaktat oss med en önskan om att träffa er medlemmar för att berätta vilken service de erbjuder och ha en frågestund kring t ex vad som gäller för inskrivning som enskild näringsidkare/egenföretagare. Är du intresserad?

Anmäl intresse på den här länken.

Utlysningar och stöd

Torino Film Lab

Open Call – ComedyLab2024

ComedyLab is a truly unique concept that brings together talented writers and comedians to create a fusion of expertise and comedic brilliance. It’s an exclusive club that, after a two-day preliminary workshop, will select up to 4 projects with the potential for international success along with a group of writers and comedians without projects and provides them with a tailored approach to script and production development.

DURATION: From March until November 2024. The programme comprises one two-day long preliminary workshop and 3 week-long residential modules (April, June and November), plus a number of online sessions in between.

DEADLINE FOR APPLICATIONS: 20th December 2023, 11.00 am CET

For a complete overview of the programme, please visit the ComedyLab page.

 

Nordisk Kulturfond

Opstart

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna av konst- och kulturprojekt. Programmet stöttar gemensam utveckling av nya och lovande projektidéer, så att projektens nordiska ambitioner kan förstärkas. Du kan ansöka om upp till 25 000 DKK, och det finns inget krav på egen medfinansiering.

Ansökningstid: Opstart har löpande ansökningsfrist, och du får svar inom 20 arbetsdagar.

Läs mer på Nordisk Kulturfonds Opstart webb.

 

Anders Sandrews Stiftelse

Filmmanusstipendium

Avsikten med stipendiet är att ge den sökande möjlighet att utveckla sitt manusskrivande utan tidspress eller budgetramar. Arbetet ska resultera i ett väl genomarbetat och fullständigt långfilmsmanus.

Den sökande

  • ska vid ansökningstidens utgång ej ha fyllt 35 år
  • ska ha professionell erfarenhet av att skriva filmmanus eller relevant och väl dokumenterad utbildning på detta område
  • ska ha en professionell handledare

Stiftelsen beslutar om stipendiet i slutet av februari.

Filmmanusstipendium uppgår f.n. till 175 000 kr. Stipendiebeloppet betalas ut med 100.000 kr efter stipendieutdelningen och resterande 75.000 kr efter det att arbetet slutredovisats.

Ansökningsperiod: 1 november – 20 december
Ansökan: Kan endast göras via stiftelsens ansökningsformulär vilket finns tillgängligt via hemsidan

Läs mer om stipendiet på Andres Sandrews Stiftelses webb.

 

Region Uppsala

Manusutveckling för dramatiker

Region Uppsala erbjuder under 2024 länets dramatiker och professionella teateraktörer handledning för att utveckla sina pjäser tillsammans med dramatikerna Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius.

Sista dag för ansökan: 14 januari 2024

Läs mer på Region Uppsalas webb. 

 

Kulturförvaltningen Stockholms stad

Nominera till Stockholm stads kulturpriser!

Stockholms stad delar årligen ut ett antal kulturpriser. Nu är nomineringstiden för 2024 års priser öppen.

Mottagarna tilldelas en prissumma på 100 000 kronor och det är upp till dig att nominera! De inkomna förslagen bereds sedan av juryn för hederspriserna. Du nominerar genom att fylla i ett webbformulär på Stockholms stads webbplats senast den 1 februari klockan 15.00.

Hederpriser – kulturlivet Hederspriser i fem olika kategorier: konst, litteratur, musik, scenkonst samt kulturarbete för barn och unga. Hederspriserna delas ut årligen till yrkesverksamma kulturutövare, producenter eller kulturarrangörer i Stockholmsområdet. De går till personer eller organisationer som har stor betydelse för kulturlivet i Stockholm. Hederspriser

Bellmanpriset belönar en person, förening, grupp eller festival som i sitt konstnärliga arbete har lyft fram Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv, använt staden sceniskt i det konstnärliga uttrycket eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad i ett internationellt sammanhang. Bellmanpriset

Cullbergpriset uppmuntrar och belönar en konstnärlig gärning inom danskonsten. Priset går till någon eller några som har gjort särskilt värdefulla insatser för att utveckla danskonsten eller placerat Stockholm på den internationella danskartan. Cullbergpriset instiftades i Birgit Cullbergs namn. Cullbergpriset

Sista dag för nominering: 1 februari 2024 kl 15.00

Här kan du nominera till kulturpriset. 

 

Nordisk Kulturkontakt

Vårens stöd från Nordisk Kulturkontakt

Sök medel för samarbeten inom konst, kultur och samhälle. Vårens ansökningstider:

Läs mer på Nordisk Kulturkontakts webb. 

Residens

 

Hedlandet

Ansökan är öppen!

Hedlandet residens är en glänta i tillvaron för det ofärdiga och oprövade, en plats att påbörja och utveckla konstnärliga idéer och projekt där texten är central. Hedlandet prioriterar projekt i ett tidigt skede och eftersträvar en god spridning över flera konstområden och språk.

Under denna ansökningsperiod uppmuntras särskilt:

  • tvärkonstnärliga samarbeten
  • projekt med liten eller ingen tidigare finansiering
  • essäistik och utforskande sakprosa

Vistelseperioden kan vara mellan 2 – 4 veckor med ett vistelsestipendium om minst 10.000 SEK. Besked meddelas senast 31 januari 2024.

Sista dag för ansökan: 31 december 2023

Läs mer om residenset och anmälan på Hedlandets webb. 

MÖTESPLATSER – kurser, seminarier, möten

 

The Write Retreat

The Write Retreat  – At Home

Exclusive online retreats with inspirational talks, mentorship, and invaluable  connections, all from the comfort of your favorite writing nook at home.

The Write Retreat offers the participants:
– Daily Rhythm for Writing: Immerse yourself in a structured daily routine designed to fuel your creative process.
– Online Script Consultations: Receive personalized feedback and guidance to fuel your creativity and ensure it reaches its full potential.
– Experienced Mentorship: Emmy Award-winning Trey Ellis (Columbia University), Gyula Gazdag (Sundance Labs), Marietta von Hausswolff von Baumgarten (Torino Film Lab)

Upcoming Sessions:

8 – 14 January 2024
Online sessions with Trey Ellis & Marietta von Hausswolff von Baumgarten

Application Deadline: 15 Dec 2023, 17:00 CET

5 – 11 February 2024
Online sessions with Gyula Gazdag, Trey Ellis  & Marietta von Hausswolff von Baumgarten

Application Deadline: 16 Jan 2024, 17:00 CET

14 – 20 March 2024
Online sessions with Gyula Gazdag, Trey Ellis & Marietta von Hausswolff von Baumgarten

Application Deadline: 22 Feb 2024, 17:00 CET

Läs mer på The Write Retreats webb. 

 

Kulturakademin

Kurs: Stress och oroshantering

Syftet med kursen är att du som individ skall få tillgång till mer forskningsbaserad kunskap om stress och oro och hur detta kan påverka dig både fysiskt och psykiskt. Därutöver ger den dig tips på en rad olika verktyg och strategier du kan använda dig av för att hantera de känslor och tankar som många gånger följer med stress och oro.

När: tillgänglig till 1 jan 2024
Var: Distans, självstudier

Läs mer på Kulturakademins webb.

 

Västra Götalandsregionen

Filmkunnighetdagen januari 2024

På Filmkunnighetsdagen får du kunskap och verktyg som tar dig vidare oavsett om du jobbar i skolan eller om du möter unga inom fritid, vård & omsorg, bibliotek eller kultur. Vi vill erbjuda ett forum som visar filmens unika möjlighet att skapa engagemang och samtal. Dagen avslutas med en smygpremiär av en aktuell film.​

När: 30 januari 2024.
Var: Filmstaden Bergakungen, Göteborg
Anmälan: Senast 31 december 2023
Pris: 500 kronor per person.

Läs mer på VGRs webb.

 

Kreativa Europpa

European Film Market 2024

Anmälan till årets upplaga av European Film Market 15-21 feb 2024, är nu öppen för oberoende filmskapare och yrkesverksamma i den audiovisuella branschen.

När: 15-21 februari
Plats: Berlin
Anmälan: Via Media Stands – begränsat antal platser

Läs mer och registrera dig via Media Stands webb formulär.

Tips

 

Dramatikerförbundet

Intervju med Dramatikerförbundets jurist om AI

Vad gör man om man får en AI-pitch? … Daniel Karlsson intervjuar Dramatikerförbundets nya jurist Victor Hedvall om det juridiska läget med AI. Spännande och viktig läsning!

Läs intervjun på Dramatikerförbundets webb. 

 

Kulturförvaltningen Region Stockholm

Ny rapport belyser kulturdeltagande bland barn och unga

I en ny kunskapsöversikt från Region Stockholm ges en överblick över deltagandet i kulturaktiviteter bland barn och unga. I rapporten, som är gjord av journalist Gunilla Kindstrand, sammanställs genomförda kulturvaneundersökningar samt forskning på området.

Rapporten med namnet ”En väv av vanor” visar på utmaningar att beskriva den vida väv som barns och ungdomars kulturvanor utgör idag, inte minst genom de digitala plattformarna.

Läs mer på Region Stockholms nyhetssida. 

 

Konstnärsnämnden / Kulturrådet

Sammanslagning av Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska prövas

En myndighetssammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden ska prövas. Nu har regeringsuppdraget om detta kommit till myndigheterna.

Senast den 1 mars 2024 ska Konstnärsnämnden och Statens kulturråd lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Kulturdepartementet.

Läs mer på Konstnärsnämndens webb. 

 

Riksteatern

Ny ordförande för Riksteatern

Regeringen har utsett Benny Marcel till ordförande i Riksteaterns styrelse. Han tillträder posten den 1 januari 2024.

Läs mer på Riksteaterns webb. 

 

Myndigheten för kulturanalys

Ny statistik om scenkonstutbudet efter pandemin

Myndigheten för kulturanalys har nyligen presenterat statistik omfattande 340 offentligt finansierade scenkonstverksamheter gällande verksamhetsåret 2022.

Kulturanalys konstaterar att scenkonstutbudet nu når upp till samma nivåer som före pandemin, medan publiken ännu inte har hittat tillbaka till scenerna i samma utsträckning.

Läs rapporten på Myndigheten för kulturanalys webb. 

 

KLYS

KLYS kommenterar kultursamverkansutredningen

KLYS menar att det är positivt att kultursamverkansmodellen nu har utretts på djupet och att ny lag och uppdaterad förordning föreslås. KLYS ser dock risker med förslagen i slutbetänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58), dels för ökad ojämlikhet i utbud och konstnärlig kvalitet i olika regioner, dels för ökad obalans i kulturlivets ekosystem, vilket i sig kan försvaga finansieringen av professionell kultur.

Läs mer på KLYS webb. 

 

Kreativa Europa

Ny kursbroschyr för Media Desk Hamburg

MEDIA Desk Hamburg har tagit fram en ny broschyr med information om aktuella kurser, workshops, labb och konferenser som genomförs med stöd av Kreativa Europa under 2023–2024.

Läs mer på Kreativa Europas webb.

Festival!

 

Göteborg Film Festival

2024 år festival pågår mellan 26 januari och 4 februari.

Den 9 januari släpps programmet till festivalen 2024. biljettsläpp sker den 11 januari (medlemmar) och 13 januari (allmänheten).

Läs mer på festivalens webb. 

 

Bibu 2024   

Early Bird bokningen är öppen mellan den 4 december – 19 januari. Med Early Bird får du både rabatt och möjlighet att boka före det allmänna biljettsläppet!

Med ett Early Bird pass får du boka dina föreställnings- och seminariebiljetter från den 11 mars. Den officiella bokningen öppnar den 14 mars.

Länk till Early Bird-bokningen.

Läs mer på Bibus webb. 

 

High Fest International Performing Arts Festival  

We are pleased to inform, that the HIGH FEST International Performing Arts Festival welcomes performing arts companies and artists to present their productions in all genres of performing arts including theatre (drama, comedy, mime, movement, circus, street performances, puppet/marionette, fingers theatre, visual etc.), dance (contemporary, modern ballet, folk, classic etc.), music (opera, classical, musical, contemporary, jazz, folk etc) and other forms of performing arts.

When: 1 – 8 October 2024 / Yerevan, Armenia
Application deadline: March 15th, 2024

För mer information kontakta High Fest via mail info@highfest.am eller Centrum för dramatik på info@centrumfordramatik.se.

 

Festivalsugen?

Här hittar du Scensveriges lista över teater- och dansfestivaler i Sverige och internationellt: https://scensverige.se/gästspelsguide/festivaler/