Manusfolket

Juni 2023

Kära medlemmar!

Tack för den stora uppslutningen på årsstämman 29 maj på Kristinehovs Malmgård på Söder i Stockholm. Det var härligt att se gamla och nya ansikten på stämman! Styrelsen omvaldes i sin helhet, förutom Magnus Lind, Centrum för dramatiks första ordförande från 2005-2014 som avtackades, efter 18 år i styrelsen, med stående ovationer!

Här finns styrelsens kontaktuppgifter. 

2022 var ett intensivt år – CFD beviljades en lång rad projektbidrag som skapat nya uppdrag för närmare 900.000 kr, exempelvis pjäsarvoden för pjäser till kulturskolor, arvoden för manuscoacher, Manustimmen och Poddrama i skolor, arvoden för panelsamtal, berättardagar för hembygdsrörelsen, seminarier och kompetensutveckling för medlemmar. Läs gärna mer i verksamhetsberättelsen för 2022.

Sommartider
Kansliet stänger för sommarledigheter mellan 1 juli och 7 augusti. Vid brådskande ärenden kan meddelande skickas till verksamhetsledare Isabella af Klintberg tel. 070 467 34 22, som återkommer vid tillfälle.

Styrelsen och kansliet önskar alla en härlig sommar. På återhörande i augusti!

 

Utlysningar och stöd

Sveriges Författarfond

Bidrag för internationellt utbyte/resa

För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för internationellt utbyte.

Återstående ansökningsfrister 2023: 1 september samt 1november.

Läs mer på SVFFs webb. 

 

Nordisk Kulturfond

Projektstöd till tvärgående samarbete i Norden

Två gånger om året kan du ansöka om projektstöd till projekt som bygger på och utvecklar tvärgående samarbeten i Norden. Projekten kan också gärna omfatta partner från andra länder. Nästa ansökningsfrist är den 1 september 2023.

Läs mer på Nordisk Kulturfonds sida för tvärgående projekt

 

Nordisk Kulturfond

Opstart

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna av konst- och kulturprojekt. Programmet stöttar gemensam utveckling av nya och lovande projektidéer, så att projektens nordiska ambitioner kan förstärkas. Du kan ansöka om upp till 25 000 DKK, och det finns inget krav på egen medfinansiering.

Ansökningstid: Opstart har löpande ansökningsfrist, och du får svar inom 20 arbetsdagar.

Läs mer på Nordisk Kulturfonds Opstart webb. 

 

Svenska Filminstitutet

Stöd till utveckling av filmprojekt – Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst. Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet, med undantag för ansökningar som kommer in mellan 16 juni och 6 augusti handläggs från och med den 7 augusti.

Läs mer om stödet på SFIs webb. 

 

Anders Sandrews Stiftelse

Utbildningsstipendier och Filmmanusstipendier

Stiftelsen delar ut ett antal utbildningsstipendier till studerande vid konstnärliga utbildningar, där film och teater i vid mening är prioriterade. Stiftelsen delar också ut några filmmanusstipendier.

Ansökan sker fr.o.m. 1 november t.o.m. 11 januari vad gäller utbildningsstipendium och fr.o.m. 1 november t.o.m. 20 december vad gäller filmmanusstipendier.

Läs mer om stipendierna på Anders Sandrews Stiftelses webb. 

MÖTESPLATSER – kurser, seminarier, möten

 

Torino Film Lab

Open Call- TV Series 2023

Are you working on a TV Series project at an early development stage? The TFL Next – TV Series call for applications is open!

Join this concept-based digital workshop that will be held in September and October and work with fellow directors, producers or scriptwriters.

DEADLINE: 30th June 2023

För mer information besök TFLs webb eller kontakta dem via e-post: costanza.fiore@torinofilmlab.it

 

Almedalen

Almedalen 2023

Almedalsveckan 2023 behåller sitt femdagarsformat och inleds under tisdagen den 27 juni med avslut den 1 juli.

Läs mer på Almedalens webb.

 

Almedalen

KLYS

KLYS är på plats och anordnar seminarier:

Frilans eller föräldraledig – måste man välja?

Antalet frilansare ökar, inte minst inom kultur och media, men i dagens system har många svårt att få en rimlig och rättvis sjuk- och föräldrapenning. SGI-utredningen presenterar i juni sina förslag till ett rättvisare system. Hur påverkar förslagen den sociala tryggheten för kulturskapare?

Moderator: Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film.

Arrangörer: KLYS, Journalistförbundet, Fackförbundet Scen & Film
Tid och plats: Torsdag 29 juni kl. 12.30-13.45, Strandgatan 19, TCO-landet

Länk till Almedalsprogrammet

 

Prat eller verkstad – hur kan politiken främja kulturskapares arbetsvillkor i regioner och kommuner?

Konstnärlig frihet i praktiken kräver att professionella kulturskapare ges rimliga förutsättningar att rent praktiskt kunna producera och utöva konst och kultur. Hur kan den regionala och kommunala politiken främja goda arbetsvillkor och infrastruktur för konstnärligt skapande?

Moderator: Michael Johansson, utredare och kulturkonsult.

Arrangör: KLYS
Tid och plats: Torsdag 29 juni kl. 15-15.45, Bredgatan 10, Länsteatern. Inom ramen för Kultur i Almedalen.

Länk till Almedalsprogrammet

 

Manuskriptskolen

WORKSHOPS OG MASTERCLASSES

Overvejer du at søge ind på den nye fuldtidsuddannelse på Manuskriptskolen for Børnefiktion? Så tilmeld dig vores masterclasses og workshops i efteråret.

I foråret 2024 optager vi første årgang på fuldtidsuddannelsen på Manuskriptskolen for Børnefiktion. Derfor kan du nu tilmelde dig vores workshops og masterclasses i efteråret, hvor du vil få en introduktion til vores undervisning, høre mere om optagelsesproces og møde vores undervisere og eksterne samarbejdspartnere.

Start: från augusti

Läs mer på Manuskriptskolens webb. 

Residens

 

Villa San Michele

Stipendievistelse på Capri

Stipendierna på Villa San Michele består av gästboende under cirka 3 veckor till reducerad kostnad. Stipendieperioden varar från mitten av mars till mitten av november. Varje år tar vi emot ett 80-tal stipendiater.

Endast digitala ansökningar behandlas.

Ansökningsperiod: 1 juni – 30 september kl 16.00

Läs mer på Villa San Micheles webb. 

 

Hedlandet residens

Vistelseresidens på Österlen

Hedlandet residens är en hållplats i tid och rum för gränsöverskridande processinriktad konstnärlig praktik, en hållplats som erbjuder möjlighet till utveckling och samverkan. Residensvistelsen är i första hand till för skrivandet, i alla genrer med betoning på författare och konstnärer som vill utmana och överraska sig själv och andra.

För att få möjlighet att vistas på Hedlandet kan du när som helst under året skicka en förfrågan gällande en vistelse.

Läs mer på Hedlandet residens webb. 

Tips

 

Stockholms filmfestival

Drive-in-bio på Solvalla

I år visas följande filmer: Everything Everywhere All at Once, Parasit , A Star is Born, The Dark Knight, Maffiabröder, Casablanca, The Shining, Fredag den 13e.

Var: Solvalla, Stockholm
När: 14-18 juni

Biljettsläpp: 10 maj

Läs mer och lös biljetter på Stockholms filmfestivals drive-in webb.

 

Svenska Filminstuitutet

Filmrummet: Att återta sin historia – berättelser från Sápmi

På  Filminstitutets Youtube-kanal kan du balnd annat se det senaste samtalet: Att återta sin historia – berättelser från Sápmi. Välkomna att se ett samtal om hur samisk historia, kultur och samhälle skildras på film. Representanter från Alma Manusutbildning, Internationella Samiska Filminstitutet och Netflix utforskar förutsättningarna för det samiska narrativet.

Läs mer om samtalet på Filmrummets sida.

Se samtalet på Filminstiutets YouTube-kanal. 

 

Tre tysta minuter för kulturen- nationell manifestation

Den 1 september 2023 planeras en nationell manifestation för kulturen. Mellan klockan 20.15 och 20.18 kommer Kultursverige gemensamt att tystna. I tre minuter demonstrerar vi hur tomt ett samhälle utan kultur blir. Bakgrunden är enkel. Den statliga utredningen ”Återstart för kulturen” fastslår att det behövs 3,9 miljarder extra till kulturen under tre år för att möjliggöra branschens återhämtning efter pandemin. 2023 inkluderas i dessa tre år. I år har vi istället fått 1 miljard mindre i anslag än föregående år. Vi behöver gemensamt visa att vi som bransch inte tänker låta detta passera obemärkt. Vi hoppas på en enorm uppslutning från hela kulturfältet!

Läs gärna den längre texten om den historiska bakgrunden till manifestationen, om konkreta effekter på scenkonstbranschen samt om oss initiativtagare. Allt finns i gruppen: https://www.facebook.com/groups/900572724344013

 

Region Stockholm Kulturförvaltningen

Kunskapswebbinarium: Armlängds avstånd i praktiken

Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armslängds avstånds begreppets tillämpning. Detta är frågor som diskuterades i vårens andra kunskapswebbinarium den 2 juni.

Webbinariet finns att se i två delar på kulturförvaltningens Play-kanal under kategorin seminarier.

Läs mer på Region Stockholm Kulturförvaltningens webb.

 

Konsten att delta

Bli mentor i Konsten att delta

Konsten att delta är ett integrationsprojekt som ger möjlighet för kulturskapare, konstnärer, illustratörer, film- och teaterarbetare, fotografer, musiker och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Projektet bygger på att ge invandrade kulturskapare möjlighet till en intoduktion till livet som konstnär i Sverige genom möten med redan etablerade konstnärer. Konsten att delta söker kontinuerligt fler  etablerade kulturskapare och söker nu särskilt dramatiker/manusförfattare för ”mentorskap”.

Kontakta Ola Öhlin,e-post: info@konstenattdelta.se, eller läs mer på Konsten att deltas webb

 

Scensverige

Kollegor i kris

Genom plattformen Kollegor i kris vill Scensverige informera om pågående initiativ och bidra med våra kontaktytor och nätverk till scenkonstnärer tillfälligt eller permanent befinner sig i Sverige. Avsikten är att skärpa vår internationella utblick, med fokus på scenkonstnärer som lever under hot och förtryck, i det egna landet såväl som i Sverige i exil.

Läs mer på Scensverige/Kollegor i kris webb. 

 

Göteborg Stad

Kulturens värde och sociala effekter

Nu finns en uppdaterad version av rapporten ”Kulturens värde och sociala effekter” att ladda ner på Göteborgs stads webbplats. Rapporten, som är författad av Klas Grinell vid kulturförvaltningen, redogör för kulturens olika dimensioner, resonerar kring värdet och utmaningen i att mäta kulturens effekter och innehåller också ett nytt kapitel om politisk styrning av kulturområdet.

Läs rapporten på Göteborg Stads webb. 

 

World Summit on Art and Culture

Ny antologi om konstnärlig frihet

I samband med det internationella toppmötet 9th World Summit on Arts and Culture i Stockholm i maj 2023 lanserades en internationell antologi om konstnärlig frihet. Antologin består av åtta essäer författade av kulturexperter från olika länder världen över med bakgrund i bland annat konst, utbildning, forskning och aktivism. Antologin är författad på engelska och finns att ladda ner gratis på mötets webbplats.

Ladda ner antologin från mötets webbplats.

 

Bibu

Lyssna på Bibupodden

Följ Susanna Fredén från bibu och barnteaterforskaren Ellinor Lidén från Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms universitet när de undersöker vad vi inom fältet gör, varför vi gör det och hur vår unga publik egentligen uppfattar det.

Läs mer på Bibus webb. 
Lyssna på Bibupoddens två första avsnitt. 

 

Kulturrrådet 

Läsandets politik och retorik – ny skrift från Kulturrådet

I skriften får vi en inblick i läsandets historia, vi får följa samtal om skolbibliotek, om modersmål, om poesi, om tillgänglighet och kvalitet, och vi får ett svar på varför bildningen förlorat sin status. Skriften sammanfattar Kulturrådets Träff för läsfrämjande 1–2 december 2022.

Läs mer och ladda ner/beställ skriften på Kulturrådets webb.

Festival!

 

Bergmancenter på Fårö

Bergmanveckan 2023

Bergmanveckan 2023 hålls på Fårö mellan 26 – 30 juni.  Följ Bergmancenter på Facebook och Instagram för att få uppdateringar.

Läs mer på Bergmancenters webb. 

 

Scensverige

Stolt Scenkonst – Sthlm Pride

Stolt Scenkonst kommer under Prideveckan v. 31 i Stockholm att bjuda ett varierat program med oväntade föreställningar, readings av nyskrivet material och spännande samtal – med många möjligheter att träffas och bygga nätverket vidare.

Lläs mer på Scensveriges webb. 

 

Copenhagen TV Festival

Copenhagen TV Festival 2023

Copenhagen TV Festival 2023 afholdes i København den 21- 22 august i Tivoli Congress Center og Copenhagen Masterclasses holdes den 23. august på Den Danske Filmskole.

Läs mer på Copahegen TV Festivals webb.

 

The Norwegian International Film Festival Haugesund

Filmfestival i Haugesund 

Mellan 19-25 augusti pågår The Norwegian International Film Festival Haugesund. Festivalen är en arena för filmfolk och filmpolitiska diskussioner och ett utstillingsfönster för nationell och internationell film.

Bla finns tillfällen att träffa producenter etc under New Nordic Films.

Läs mer på The Norwegian International Film Festival Haugesunds webb.

 

Festivalsugen?

Här hittar du Scensveriges lista över teater- och dansfestivaler i Sverige och internationellt: https://scensverige.se/gästspelsguide/festivaler/