Manusfolket

Mars 2023

Kära medlem! 

Scenkonstbiennalen i Stockholm 30 maj-4 juni
Vi har fått besked att våra arrangemang, ett samtal om att skriva för unga skådespelare och speeddejtingen mellan dramatiker, regissörer och konstnärliga ledare och videoinstallationen Vem var det som skrev…? blivit antagna till Scenkonstbiennalen men väntar ännu på besked om tider och platser. Missa inte chansen att få med ett utdrag ur någon av dina pjäser projicerad under biennalen, mer info och anmälningslänk här nedanför.

Hälsningar från kontoren i
Malmö, Göteborg & Stockholm!

 

 

 

Centrum för dramatik

Centrum för dramatik Syd

Manuscoach till Film i Skåne

Centrum för dramatik Syd och Film i Skåne samverkar för att stärka den skånska långa spelfilmen genom gemensamma insatser för manusutveckling. Målet är att skapa långsiktiga samarbeten och en stärkt skånsk filmbransch.

Vi erbjuder nu 2-3 etablerade manusförfattare möjligheten att coacha en debuterande regissör med ett långt spelfilmsprojekt i utveckling och som har behov av att stärka manus.

Sista dag för anmälan: söndag 12 mars 2023, anmälan mailas till ammy@centrumfordramatik.se.

Läs mer på Centrum för dramatiks webb.

Centrum för dramatik Syd

Frukostträff Manustimmen – för er som är intresserade av att göra workshops för barn och unga i skolan. 

Välkomna på frukost hos CFD Syd fredagen den 14 april klockan 9:00-11:00 i våra nya lokaler på Grynbodgatan 14 i Malmö.

Manustimmen är en workshop för barn och unga i att skriva manus som vi tidigare har genomfört i projektform men som numera är en del av vår ordinarie verksamhet. Under frukostträffen kommer Johanna och Ammy att berätta om Manustimmen – från projekt till ordinarie verksamhet. Vi vill självklart också ta del av era erfarenheter av att arbeta med barn och unga som dramatiker/manusförfattare.

När: 14 april kl 9.00-11.00
Var: Grynbodgatan 14 i Malmö
Anmälan: senast söndagen den 2 april via mail till Johanna@centrumfordramatik.se 

CFD Syd/Författarcentrum/Folkets Hörna/Seriefrämjandet

Workshop – Barnkonventionen – vad spelar den för roll?

Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna välkomnar till en digital inspirationsföreläsning om Barnkonventionen och barnrättsperspektivet kopplat till litteraturområdet med Sylvia Carlsdotter.

När:18 april och 27 apri
Var: digitalt
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar
Anmälan: välj datum och anmäl dig här senast den 11 april

För dig som vill möta barn och unga i skolan!

Scenkonstbiennalen

Speedejting

Liksom vid tidigare Scenkonstbiennaler kommer Centrum för dramatik tillsammans med Dramatikerförbundet, Fackförbundet Scen och Film, Smart Coop och Sveriges Scenkonstregissörer arrangera speeddejting för dramatiker och teaterchefer/konstnärliga ledare.

Mer information om speeddejtingen och hur man anmäler sig kommer inom kort.

Centrum för dramatik/Scenkonstbiennalen

Vem var det som skrev…? Gissa dramatikern!

Vid Scenkonstbiennalen 2023 kommer Centrum för dramatik åter att delta med en installation som visar korta utdrag ur pjäser under rubriken ”Vem var det som skrev…? Gissa dramatikern!” med texter av våra medlemmar.

Avsikten är att visa upp scendramatik och lyfta fram dramatikerns yrkesroll med fokus på samtidsdramatiken. Textutdragen kommer att projiceras på en central vägg på Scenkonstbiennalen och, hoppas vi, sporra biennalbesökare till att gissa dramatiker och pjästitel.

Anmäl intresse att delta och läs mer via denna länk.
Sista dag för anmälan: 2 maj
Frågor: kontakta kansliet via mail till info@centrumfordramatik.se eller tel 08 402 36 41.

Utlysningar och stöd

Sveriges Författarfond/Dramatikerrådet

Sök arbetsstipendier

I vår fördelar dramatikerrådet vid Sveriges författarfond arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik.

Ansökningsperioden för arbetsstipendierna är 15 februari – 15 mars 2023.

Notera att en ansökningsomgång pågår parallellt för författarfondens övriga yrkeskategorier/genrer, men att dramatiker/manusförfattare alltså söker på särskilt formulär.

Stipendierna kan sökas digitalt på Författarfondens webbplats, www.svff.se. Där finns också mer information och vägledning.

Nordisk kulturkontakt

Sök mobilitetsstöd

Mobilitetsstöd ingår i det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Sista dag att ansöka: 27 mars, kl 15:59

Läs mer på Nordisk kulturkontakts webb.

Torino Film Lab – TFL

Sök Series-, Film-, Comedy-, Green- och Writers Lab 

På Torino Film Labs webb kan man nu söka flera olika kurser och program.

Sista dag att ansöka: 30-31 mars

Läs mer på Torino Film Labs webb. 

Sveriges Författarfond /Svff

Bidrag för resor och internationella utbyten

Författarfonden ser gärna att det internationella utbytet tar fart igen, och efter åren med pandemin vill de särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

2023 års ansökningsfrister är planerade till: 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte.

Kreativa Europa/Kulturrådet

Culture Moves Europe

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturaktörer. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer: ett för individer och ett för konstnärliga residens.

Culture Moves Europe är ett nytt mobilitetsstöd som öppnade den 10 oktober 2022.

Sista dag för ansökan: 31 maj 2023

Läs mer på Kulturrådets webb. 

Hugin/Munin

Hugin/Munin konferens

Konferensen behandlar temat att skriva dramatik för och i samråd med teaterspelande unga. Evenemanget riktar sig till scenpedagoger, dramatiker och andra intresserade av dramatik för barn och unga. Under konferensen får deltagarna ta del av intressanta föreläsningar, se några av de föreställningar som förverkligats i samband med projektet mm.

När: 22-23 april
Var:
 Helsingfors
Kostnad: Fritt, men föranmälan krävs

Läs mer på Hugin/Munins webb.

MÖTESPLATSER – kurser, seminarier, möten

Den Danske Filmskolen

Skriv til fremtidens familiefilm

Vil du være med til at udvikle helt nye ideer til film eller serier, der samler hele familien? Sammen med Manuskriptskolen for børnefiktion afholder skolen en weekend-workshop, hvor du i samarbejde med workshoppens øvrige deltagere skal udvikle en konkret idé til et fiktionsprojekt.

Sista dag för ansökan: 10 mars

Läs mer på Den Danske Filmskolens webb. 

Kreakalma

Handledning i konsten att skriva

Kreakalma har hållit workshops i Stockholm och skrivarkurser på kursgård sedan 2010. Alla kurser och workshops innehåller undervisning i dramaturgi (konsten att berätta); skrivövningar; litteratur som exempel; ibland yoga och meditation; handledning eller textsamtal i någon form. Kreakalma erbjuder också SKRIVTID, en dag för eget skrivande i sällskap med andra.

Läs om vårens workshops och skrivtider på Kreakalmas webb. 

Centrum för barnkulturforskning

Konsten att beröra – känslor i barnkulturen

Den 30-31 mars är det dags för Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium med temat: Konsten att beröra – känslor i barnkulturen.

Läskigt, pirrigt, härligt eller sjukt kul? 

Vad kan egentligen barns möten med barnkultur ge för känslor och vad vill vuxna med barnkulturen?

På barnkultursymposiet medverkar både forskare och barnkulturutövare med föredrag, samtal och presentationer om barnkultur som känns. Årets symposium pågår i två dagar och arrangeras i Aula Magna, Stockholms universitet.

När: 30-31 mars
Kostnad: kostnadsfritt och öppet för alla men kräver föranmälan
Mer information pch anmälan: Stockholms universitets/Centrum för bankulturforsknings webb.

Serial Eyes

DRAMATURGY OF PHYSICAL ACTION

You can now apply to take part in Season 11 of Serial Eyes, Europe’s premier training programme for serial storytelling. The programme will take place full-time in Berlin and will begin in September 2023 and run until May 2024.

Serial Eyes is a full-time course based in Berlin at the Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) from September through May. Participants will have at least one study trip to another European city as well as visitingthe Séries Mania Festival in Lille. Participants must be available and present full-time throughout the programme.

När: september 2023 – maj 2024
Var: Berlin, Deutsche Film- und Fernsehakademie
Sista dag för ansökan: 8 maj

Läs mer om programmet på Serial Eyes webb. 

NIPAI

DRAMATURGY OF PHYSICAL ACTION

NIPAI intensives offer a great chance to improve skills, to find new international network opportunities and collaboration.

The training is designed as a multidisciplinary intensive lab with participation and practice together with performers from different techniques and countries.

The workshop is open to practising directors of the Physical Theater, Drama Theater, Musical Theater, Choreographers and Circus Directors, working in various genres, techniques, and styles, as well as actors and dancers, interested to acquire reliable director’s toolkit to create contemporary professional productions.

När: 7-11 August 2023
Var: EDEN Studios, Berlin, Germany

Läs mer på NIPAIs webb.

Tärna Folkhögskola

Manusutveckling

En kurs för yrkesverksamma som vill utveckla sin berättande och gestaltande förmåga. Vi välkomnar filmare, dramatiker och författare liksom sökande från andra konstnärliga discipliner och forskningsfält.

Du utgår från ett eget individuellt projekt. Upplägget innefattar föreläsningar, grupparbeten, individuell handledning och feedbacksessioner.

När: 2023-06-26 – 2023-06-30 samt 2023-08-14 – 2023-08-18
Var: Tärna Folkhögskola, Sala

Läs mer på Tärna Folkhögskolas webb.

USB Create

Kurserbjudanden inom USB Create

Här finns gratis kurser inom bl a digital marknadsföring och 3D-skanning.

Läs mer på USBs webb.

Residens

Region Uppsala

Teaterresidens hösten 2023

Region Uppsala ger årligen ut ett residens inom teaterområdet. Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande. Professionellt verksamma inom teaterområdet, i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium på 15 000 kr, kostnadsfritt boende, mat samt tillgång till studio under residenset.

Var: Residenset anordnas på Region Uppsalas folkhögskola Wik
När: Residensperiod 6 – 14 november 2023
Sista dag för ansökan: 11 april 2023

Läs mer och ansök på Region Uppsalas webb teaterresidens. 

Region Halland

Filmresidens Halland

Filmresidenset erbjuder filmare en möjlighet till fördjupat arbete på en plats som inte är hemmaplan. Arbetet utgår ifrån filmarens behov och kan vara till exempel manusskrivande eller praktiskt filmande. Residenset innebär att en filmare får komma till Halland och Katrinebergs folkhögskolas filmhus under en period hösten 2023.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2023
Besked: 1 maj 2023
Residensperiod: Valbar period under hösten 2023, i samråd med residensplatsen. Residenset kan vara en period om max 1 månad, eller en kortare period i det fall två eller flera filmare i samarbete vill dela på en residensperiod.

Läs mer på Region Hallands webb.

The Write Retreat

Sök The Write Retreat på Mallorca

The Write Retreat provides the ideal space, the rhythm and the support you need when you have a deadline, or when you are stuck between drafts! We help you gain momentum to start writing.

We create a comfortable environment with everything a screenwriter needs to get the work done. There will be solitary time and inspiring group sessions with mentors and screenwriters from all around the world.

Datum: 22 april – 1 maj 2023
Plats: Mallorca – Spain
Sista dag för ansökan: 20 mars 18:00 CEST

Läs mer på The Write Retreats webb.

Circolo Scandinavo

Konstnärsresidens i Rom

Circolo Scandinavo offers a modern residency for artists from all Nordic countries. Circolo is located in the beautiful and calm area of San Saba.

The granted scholarship includes cultural activities and events, assistance and curated collaborations. Our operation promotes Nordic artists in Italy by collaborating and networking with the Italian public, artists and cultural institutions.

Ansökningsperiod: 1st of February to the 1st of April.
Ansökningsformulär: https://www.circoloscandinavo.it/residency-program/application-form/

Läs mer om residenset på Cicolo Scandinavo på deras webb. 

Svenska institutet Paris

Gästbostad på Svenska institutet Paris

Är du forskare eller kulturarbetare och söker korttidsboende i Paris för att jobba med ett projekt med anknytning till Frankrike? Då kan du ansöka om gästbostad på Svenska institutet Paris.

Sista dag för ansökan för hösten 2023: senast den 15 april för boende 14 eller 28 dagar från andra halvan av september 2023 t.o.m. januari 2024.

Läs mer på Svenska institutets webb.

Nordnorsk Kunstnersentrum

Konstnärshuset i Lofoten

Siden 1951 har kunstnere skapt og utvekslet ideer ved Kunstnerhuset i Svolvær, en tradisjon som lever videre. Her er det rom til å bo, jobbe eller holde kurs. Vi organiserer også egne gjesteatelierprogrammer.

På Kunstnerhuset i Svolvær kan du leie deg inn noen dager, uker eller måneder, eller ta med deg elever og holde kurs.

Kunstnerhuset ligger midt i hjertet av Lofoten. Her er du tett på vær og natur, himmel og hav – ingen reiser upåvirket herfra.

Läs mer på Nordnorsk Kunstnersentrums webb.

Tips

Oscarsglan

Triangle of sadness – årets bästa manus?

Den 95:e Oscarsgalan äger rum måndagen den 13 mars (i Los Angeles söndagen den 12 mars). Ruben Östlunds film Triangle of sadness är nominerad i bla kategorin Bästa originalmanus.

Oscarsgalan sänds i Sverige i TV4.

Folk o Kultur 2023

Folk och Kultur – Studion

Under Folk och Kultur 2023 kompletterades de fysiska eventen med en digital live-studio där kortare inslag blandades med intervjuer modererade av Värvet-poddaren Kristoffer Triumf. Panelgäster med flera blev inbjudna till korta samtal om intressanta teman från konventet.

I sändningarna ser du utvalda arrangemang från konventet, åter- och framåtblickar, nyheter och vimmel från Folk och Kultur 2023.

Läs mer och se samtalen på Folk och Kulturs webb.

ASSITEJ

Internationella dagen för barn- och ungdomsteater

20 mars är det International day of Theatre for Children and Youth med mottot ta med ett barn på teater!

DramaDirekt

Hjälp till att förbättra DramaDirekt!

För att sidan ska vara så bra som möjligt för användarna behöver DramaDirekt er hjälp med vad som kan förbättras.

Det tar bara några minuter att svara men är till stor hjälp.

Klicka här för att svara på enkäten.

Vad är DramaDirekt?
DramaDirekt är en pjäsbank som grundades av Sveriges Dramatikerförbund 1997. Syftet är att främja, sprida och tillgängliggöra den skrivna dramatiken i Sverige och utomlands. I katalogen hittar du svenska översättningar av internationella succéer, samt svenska pjäser översatta till andra språk. Alla pjäser är skrivna av professionella dramatiker. Tjänsten är helt gratis och vänder sig både till yrkesverksamma inom teaterbranschen och privatpersoner.

Läs mer på www.dramadirekt.se

Svenska Filminstitutet

Ny säsong av tv-serien Minnen ur den svenska filmhistorien

Förra omgången av Utbildningsradions och Filminstitutets samarbete kring att presentera den svenska filmhistorien för tv-tittarna blev så populär att de nu gjort en ny omgång. Kunskapskanalen visar serien 6-9 mars och redan nu kan man se den på UR Play.

Det blir bl a program om Mauritz Stiller – nyskapande regissör under stumfilmseran som gjorde vad som i dag betraktas som världens första queerfilm, filmtexternas drottning Alva Lundin, svenskamerikaner i USA med stor aptit på svensk film, ett strövtåg genom skådespelaren Bibi Anderssons karriär från en tidig reklamfilm till den fjärde och sista Guldbaggen, programhäftet – ett minne att ta hem, Gustaf Molander – en av de största inom svensk film, den svenska barnfilmshistorien som tar barnen på allvar, att undervisa med film.

Se serien på URs webb.

Läs mer på Filminstitutets webb.

Konträr

Ny scen på Östgötagatan i Stockholm

Konträr är en scen för nyskapande och experimentell kontemporär teater.

Konträr presenterar världspremiärer, internationella gästspel, nationella samproduktioner, konceptuella shower, happenings, samtal och konserter.

Exempel på arrangemang:

Samtal: Dokumentär scenkonst
Tempo Dokumentärfestival och Konträr bjuder in till ett samtal om dokumentär scenkonst.

Gäster: Amina Szecsödy, Stefan Åkesson och Lamin Daniel Jadama. Modererat av Palmer Lydebrant.

När: 11 mars, kl 15-16
Var: Östgötagatan 33
Kostnad: Fri entré, boka plats på arrangemangets sida

Läs mer om KONTRÄR på deras webb. 

Kulturrådet

Rapport: Nuläge om barns och ungas läsning

För att läsandet bland barn och unga ska öka krävs fler läsfrämjande insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Det är också viktigt att stärka läsningen för unga och unga vuxna och öka deras delaktighet, anser Kulturrådet med stöd av Läsrådet, i en ny rapport.

Mer information och rapporten hittar du på Kulturrådets webb. 

Unga Dramaten/SVT

Unga Dramaten läser monologer

Dramaten vill att fler skolelever ska inspireras till kreativt skrivande. Barnen på Grindtorpsskolan har därför fått hjälp av en dramapedagog, som kan allt om att skriva monolog, och skådespelare som fått i uppgift att tolka barnens texter.

Läs mer och se SVTs inslag.

Läs mer på Unga Dramatens webb

K-play/Dramatikerförbundet

Att skriva efter eget huvud

Dramatiseringar av bestsellers. Adaptioner av blockbusters. Klassiker och kända förlagor. Teatrarna satsar på ”säkra kort”, vill sätta upp något som publiken redan ”känner till”. Tankar om vad som ska spelas kommer ofta inifrån huset – men vad skulle hända om dramatikerna fick fria händer? Om de tilläts utveckla sina egna originalidéer?

Läs mer om och se samtalet på K-plays web. 

K-play

Musikdramatiken – Museum eller förnyare?

Är operakonsten i framtiden ett museum eller en förnyare av scenkonsten? Med utgångspunkt i NewOpera CO och två andra exempel på nyskapande musikdramatik diskuterar vi musikdramatikens framtid. Det görs massor av ny musikal på teatrarna, operorna spelar klassiker men letar förnyelse, de fria operagrupperna brottas med brist på resurser och spelställen. Så var finns framtiden?

Läs mer och se seminariet på K-plays webb. 

Festival!

HIGH FEST International Performing Arts Festival

First Call High Fest

In 2022 we celebrated the 20th anniversary edition of HIGH FEST International Performing Arts Festival. We would like to announce the opening of the registration for the 21st HIGH FEST International Performing Arts Festival, which will take place from 1st till 8th of October, 2023 Yerevan, Armenia!!! o, apply and be part of us!!!

Sista dag för anmälan: 15 mars

Läs mer och hitta anmälningslänk på High Fests webb. 

BUFF Filmfestival Svenska Filminstitutet

BUFF 2023!

Lördag 11 mars invigs den 40:e upplagan av BUFF, den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Svenska Filminstitutet uppmärksammar jubileet med en klassikerserie med digitalt restaurerade barn- och ungdomsfilmer, och arrangerar tillsammans med Film i Skåne den traditionsenliga Film i skolan-dagen med tema ”Den livsviktiga filmen”.

Läs mer på Buffs webb.

Stockholm Filmfestival 

Stockholm Filmfestival Junior

Under sex dagar, 27 mars – 1 april, visas 35 kvalitetsfilmer från 20 olika länder – både på biografer runt om i Stockholm och digitalt via festivalondemand.se. 

Läs mer på Stockholm Filmfestivals webb. 

Scenkonstbiennalen 2023

Programsläpp för Scenkonstbiennalen 2023

Den 29 mars släpps programmet och biennalpassen för Scenkonstbiennalen.

Hitta mer information om utvalda produktioner, biennalpass och mycket mer på Scensveriges webb.