Manusfolket

Oktober 2023

Kära medlem, 

här kommer oktobernumret av Manusfolket!

Missa inte att KLYS höjer sina minirekommendationer för arvoden från och med 1 januari 2024! De medlemmar som har workshops på vår webb uppmanar vi kontakta Kelly eller Ammy med uppdateringar av arvoden. Från och med 1 januari 2024 kommer vi inte erbjuda workshops med arvoden som understiger de nya rekommendationerna. För de workshops vars arvoden inte uppdaterats kommer vi ta bort arvodesuppgifterna.

 

Hälsningar från styrelse och kanslier

 

Centrum för dramatik

Vem skriver manus? Ett samtal om samarbetet mellan manusförfattare och regissör i kortfilm

Traditionellt inom kortfilm är manusförfattaren och regissören en och samma person och dessutom ganska så ensam i den kreativa processen.

FilmCentrum Syd och Centrum för dramatik Syd vill försöka skapa bättre förutsättningar för nätverkande mellan regissörer och manusförfattare inom kortfilm samt öka möjligheterna för nya samarbeten och team.

Samtalsledare: Johan Simonsson, FilmCentrum Syd
Medverkande: manusförfattaren Jesper Cederstrand, regissörerna och filmskaparna Lisa Rydberg och Lars Henrik Andersson samt filmskapare Malin Englund.

När: tisdag 17 okt kl 18.00-21.00.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, lokal: Eken, Malmö.
Sista dag för anmälan: 8 oktober

Läs mer samtalets Facebooksida.

KLYS
Höjda arvodesrekommendationer från 2024

KLYS har beslutat att höja minimiarvodena för uppdrag som görs av kulturskapare. Höjningen gäller för framträdanden som bokas efter den 1 januari 2024. För uppdrag som redan bokats eller som bokas före nyår, men som ska genomföras 2024 gäller det arvode som överenskommits vid bokningstillfället.

För uppdrag i skolan blir de nya minimiarvodena: 5 000 kronor för en lektion, 6 000 för två, 7 000 för tre och 8 500 kronor för fyra lektioner eller en storsamling. 25 procents moms tillkommer på skolbesök.

Det här är rekommenderade minimiarvoden. Det står varje uppdragstagare att fritt att begära högre ersättning för sitt arbete.

Hela den nya arvodeslistan finns på KLYS hemsida och kommer också göras tillgänglig på Centrum för dramatiks webb från och med den 1 januari 2024.

Utlysningar och stöd

 

Riksteatern – Länk

Vill du skriva för Länk 2026?

Riksteatern söker nya dramatiker till nästa omgång av Länk. Om du har en bra pjäsidé som du tror skulle passa Länks målgrupp, unga ensembler, kan du skicka in ett pjäsförslag till Länk.

Sista dag för ansökan: 15 oktober 2023

Projektledare Riksteatern: Katinka Richter

Inbjudan och mer info finns på Centrum för dramatiks webb.

 

Region Stockholm – Kulturförvaltningen

Projektstöd

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och kan sökas vid två tillfällen per år. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare.

Sista dag för ansökan: 24 oktober 2023, kl. 23:59

Läs mer på Stockholms kulturförvaltnings webb.

 

Sveriges Författarfond

Bidrag för internationellt utbyte/resa

För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för internationellt utbyte.

Återstående ansökningsfrist 2023:  1 november

Läs mer på SVFFs webb. 

 

Torino Film Lab

Open Call: Script Lab

Take your project and bring it to the next level with ScriptLab. The scriptwriting flagship programme of the Lab brings together once again international writer/directors (or teams) with a film project at an early development stage & story editor trainees wishing to work on their skills in the field.

Sista dag för ansökan: 6 november

Läs mer på Torino FIlm Labs webb.

 

Nordisk Kulturfond

Opstart

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna av konst- och kulturprojekt. Programmet stöttar gemensam utveckling av nya och lovande projektidéer, så att projektens nordiska ambitioner kan förstärkas. Du kan ansöka om upp till 25 000 DKK, och det finns inget krav på egen medfinansiering.

Ansökningstid: Opstart har löpande ansökningsfrist, och du får svar inom 20 arbetsdagar.

Läs mer på Nordisk Kulturfonds Opstart webb. 

 

Kreativa Europa – Media stöd

Utlysningar Media

Nu utlyses inte mindre än 8 MEDIA-stöd, inklusive Utveckling av dataspel, Slate, TV & online-innehåll, samt Marknader och nätverk. Dessutom pågår en spännande pilotutlysning, Preparatory Action Writing Europeanmed särskilt fokus på metodutveckling av gemensamt manusskrivande för europeiska serier av hög kvalitet.

Deadlines för pågående utlysning:
Preparatory Action Writning European – 7 nov 2023
TV och online-innehåll – 7 dec 2023, samt 14 maj 2024
Utveckling av slate – 13 dec 2023
Festivalnätverk – 11 april 2024

På deskens hemsida hittar ni information om alla stöd, med svensk sammanfattning och länkar till kompletta riktlinjer.

Läs mer på Kreativa Europa Medias webb.

 

MÖTESPLATSER – kurser, seminarier, möten

 

Västra Götalandsregionen 

Västsvenska författardagar

För andra året i rad presenteras Västsvenska författardagar, en litterär utbudsdag som i år äger rum i Skövde. Dagen vänder sig till arrangörer av litterära arrangemang, till exempel programbibliotekarie, pedagog, kultursamordnare, kultursekreterare eller bokare i en förening.

Förhoppningen med dagen är att inspirera till fler litterära arrangemang i regionen. Det är också en mötesplats för både arrangör och utövare med möjlighet att på nära håll och i dialogform bekanta sig med den västsvenska litterära mångfalden.

När: 17 oktober 2023, 09.30-16.00
Plats: Kulturhuset, Skövde
Anmälan: Senast 9 oktober

Läs mer på Västra Götalandsregionens webb.

 

Region Stockholm 

Kultur – varje barns rättighet?

En heldagskonferens om att integrera ett barnrättsperspektiv i verksamheter som riktar sig mot barn och unga. Hur kan vi inom kultur- och biblioteksverksamhet arbeta med dessa frågor på bästa sätt?

När: Torsdag den 19 oktober 2023
Tid: Klockan 09:00-16:30
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Läs mer på Region Stockholms webb.

 

Region Stockholm – Kulturförvaltningen

Kunskapswebbinarium: Kultursamverkansmodellen i Stockholm?

Översynen av kultursamverkansmodellen är utgångspunkten i detta webbinarium. Den 19 oktober får vi ta del av de viktigaste förslagen i utredningen samt en paneldebatt med reflektioner kring innehållet i utredningen.

När: Torsdag den 19 oktober, 8:30-10:00
Var: Webbinariet sänds live via Teams

Läs mer på Region Stokholms kulturförvaltnings webb.

 

Strindbergsmuseet

Skrivarworkshop hemma hos Strindberg

Vi arbetar i den inspirerande författarmiljön i Strindbergs sista hem på Drottninggatan 85 för att skapa egna texter. Deltagarna kommer att få den unika chansen att skriva i Strindbergs alla rum i lägenheten efter stängning. Under ledning av skrivarpedagog Katharina Lind och intendent Camilla Larsson.

Vi låter oss inspireras av Strindbergs dramer, skönlitterära texter, brev och poesi.

När: 22 oktober kl 16-18
Var: Strindbergsmuseet, Drottninggatan 85, Stockholm 
Pris: 
500 kr./tillfälle.
Anmälan till: info@strindbergsmuseet.se

Läs mer om Strindbergsmuseet på deras webb.

 

Unga Klara

Gästival -tema Konstnärsskap och Funktionalitet

Mellan den 27-29 oktober öppnas dörrarna för föreställningar, samtal och workshops inom temat Konstnärskap och funktionalitet. Om att vägra placeras i fack som person med en funktionsvariation, och om att först och främst vara konstnär.

Unga Klara ger 15% i familjerabatt på hela bokningen när du bokar med barn – oavsett om du är kusin, granne, moster, farfar, bonusvuxen, pappa, kompis eller storasyster. Du bestämmer själv vilka som ingår i din familj!

När: 27 -29 oktober 2023

Läs mer på Unga Klaras webb.

 

Region Uppsala

Mentorskapsprogam inom teater

Vill du få stöd att utveckla dina konstnärliga idéer eller din verksamhet inom teaterområdet? Vill du få rådgivning för att komma vidare med och få nya perspektiv på ditt projekt, din arbetsmetod eller ditt manuskript? Har du flera års erfarenhet som professionell kulturskapare, ett bra nätverk och vill dela med dig av dina kunskaper? Ansök till mentorskapsprogrammet för professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län.

Ansökningsperiod: 27 september – 12 november 2023

Läs mer på deras webb.

 

Stockholms Konstnärliga Högskola

Kreativt skrivande för scen och media

Kursen ger möjlighet till utveckling av skrivande och analys i relation till gestaltning, kulturell och historisk kontext och medial anpassning.

När: våren 2024
Sista ansökningsdag: 16 oktober 2023

Läs mer på SKHs webb.

 

Stockholms Konstnärliga Högskola

Dramaturgi och samtida scenkonst

Kursen syftar till att du utvecklar en fördjupad förståelse av dramaturgi med utgångspunkt i egen och andras konstnärliga praktik. Inom kursen vidgar du ditt konceptuella och dramaturgiska tänkande, samt reflekterar kring dramaturgiska och gestaltningsmässiga frågeställningar samt metoder.

När: våren 2024
Sista ansökningsdag: 16 oktober 2023

Läs mer på SKHs webb.

 

Kulturakademin

Kurs: Frilansekonomi

Den här endagskursen reder ut alla begreppen för att ge en helhetsbild av skatter, ekonomi, pension och i vilken form du kan och vill organisera ditt frilansande yrkesliv. Och när och hur du ska planera ditt pensionssparande.

Målet med dagen är att ge nya kunskaper om skatt och pension – och förhoppningsvis en större nyfikenhet på hur du själv kan påverka och planera din ekonomi.

När: 6 december
Var: Södra Allégatan 1 B, Göteborg
Sista anmälningsdag: 30 november

Läs mer på Kulturakademins webb.

 

Boost HBG

Coaching med konsulent

Vill du komma vidare med ditt projekt? Det kan vara att du vill få feedback på ditt manus eller klippmaterial, förbereda underlag till en pitch eller projektbeskrivning.

När: 11 oktober, 1 november eller 13 december

Läs mer på Boost HBGs webb.

 

Region Skåne – Utveckling

1,2,3 Playtime – en utforskande workshopserie inom området spel

Den 31 augusti öppnar ansökningsperioden för att delta i workshopserien 1,2,3 Playtime som ska ge verktyg för att utforska och utveckla spelbaserad konst som form, pedagogik och kritisk reflektion.

Typ: Kalenderhändelse
Kategori: Kulturutveckling,Startsida

Läs mer på Region Skånes webb.

 

Kulturakademin

Kurs: Stress och oroshantering

Syftet med kursen är att du som individ skall få tillgång till mer forskningsbaserad kunskap om stress och oro och hur detta kan påverka dig både fysiskt och psykiskt. Därutöver ger den dig tips på en rad olika verktyg och strategier du kan använda dig av för att hantera de känslor och tankar som många gånger följer med stress och oro.

När: tillgänglig till 1 jan 2024
Var: Distans, självstudier

Läs mer på Kulturakademins webb.

 

Residens

 

Bergmangårdarna

Residens på Bergmangårdarna

Utlysning av två residensperioder om 3 veckor vardera under 2024 på Bergmangårdarna på Fårö.

Ansökningsperiod: 3 – 27 oktober. (Beslut fattas i december)

Läs mer på Bergmangårdarnas webb.

Tips

 

KLYS

KLYS kommenterar kultursamverkansutredningen

KLYS menar att det är positivt att kultursamverkansmodellen nu har utretts på djupet och att ny lag och uppdaterad förordning föreslås. KLYS ser dock risker med förslagen i slutbetänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58), dels för ökad ojämlikhet i utbud och konstnärlig kvalitet i olika regioner, dels för ökad obalans i kulturlivets ekosystem, vilket i sig kan försvaga finansieringen av professionell kultur.

Läs mer på KLYS webb. 

 

Svenska Filminstitutet

Filmrummet: AI och svensk film – hot eller möjligheter?

Nu finns inspelningen från AI-konferensen att ta del av på Filminstitutets Youtube-kanal: AI och svensk film – hot eller möjligheter? Lyssna till både svenska och internationella gäster diskutera AI i relation till filmbranschen.

Läs mer om programmet på Filminstitutets webb.

Se samtalet på Filminstitutets Youtube-kanal.

 

Hedlandet Residens

Litterär middag: Oktober – Det inre samtalet

Om subjektivitet, kroppslighet och ätande

Litteratur: Mot fyren – Virgina Woolf
På plats: Författaren, litteraturvetaren och dramatikern Anna Nygren samt Kettil Kasang
När: 21 oktober
Pris: 495:- Ingår en trerättersmeny som presenteras på plats

OBS! Begränsat antal platser – boka här

 

Kulturakademin 

K-play: Masterclass with Swedish Film Director Lisa Langseth

Meet the award-winning director Lisa Langseth, in a conversation about developing ideas and working on set. She is at the director behind films and TV series such as ”Love & Anarchy”, ”Till det som är vackert”, ”Hotell”, ”Euphoria” (among many others).

Director and screenwriter Lisa Langseth and moderator James Velasquez have a conversation about working as a writing director. The focus is on the process of developing an idea, the screenplay development and directing on set for films and TV series.

Läs mer och se samtalet på Kulturakademins webb.

 

Kulturakademin 

K-play: Möjligheter och utmaningar med Virtual Reality inom scenkonst

Virtuell verklighet har öppnat upp en helt ny dimension för konstnärer och publik, och revolutionerar sättet vi upplever liveframträdanden på. Fredrik Trella undersöker det obegränsade potential som VR erbjuder scenen, där konstnärer kan skapa uppslukande och interaktiva miljöer som överträffar traditionella gränser.

Fredrik Trella är forskare och utvecklare inom interaktionsdesign och tillämpad digitalisering vid avdelningen “Prototypande Samhälle” vid RISE Research Institutes of Sweden. Hur kan VR användas på nya experimentella sätt för att flytta fram gränserna för immersiva upplevelser?

Läs mer och se samtalet på Kulturakademins webb.

 

Kreativa Europa

Ny kursbroschyr för Media Desk Hamburg

MEDIA Desk Hamburg har tagit fram en ny broschyr med information om aktuella kurser, workshops, labb och konferenser som genomförs med stöd av Kreativa Europa under 2023–2024.

Läs mer på Kreativa Europas webb.

 

Region Stockholms Kulturförvaltning

Kunskapswebbinarium: Armlängds avstånd i praktiken

Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armlängds avstånds-begreppets tillämpning. Detta är frågor som diskuterades i vårens andra kunskapswebbinarium den 2 juni.

Webbinariet finns att se i två delar på kulturförvaltningens Play-kanal under kategorin seminarier.

Läs mer på Region Stockholms Kulturförvaltnings webb.

Festival!

 

Stockholm Filmfestival

Stockholm International Film Festival: Industry Days November 14-16th 2023

Nu är det möjligt att boka biljett till Stockholm Filmfestival Industry Days med tillträde till seminarier, masterclasses, mingel, presentationer av pågående projekt och mer.

Fokusland i år är Storbrittannien. Regissören Ken Loach hedras på Stockholms filmfestival med Stockholm Lifetime Achievement Award.

Läs mer på Stocholm Filmfestivals webb.

 

Folk och Kultur 2024

Deltagarpassen till Folk och Kultur 2024 är nu släppta och det firas med Early Bird-priser på alla deltagarpass, oavsett om du väljer att delta under en eller flera dagar. Early Bird-erbjudandet gäller till och med 30 november, därefter börjar ordinarie priser gälla. Läs mer om deltagarpass och rabatter här!

 

Festivalsugen?

Här hittar du Scensveriges lista över teater- och dansfestivaler i Sverige och internationellt: https://scensverige.se/gästspelsguide/festivaler/