Åsa Ekberg är en regisserande skådespelare som även skriver texter för scenen. Hon arbetar gärna med skådespelare och improvisation som utgångspunkt för manusarbetet. Hon har erfarenhet av att arbeta fram föreställningar utifrån enskilda skådespelares idéer och uppslag. Hon har också erfarenhet av att dramatisera och bearbeta skönlitterära texter och av att exempelvis adaptera TV-dramatik till scenen.

asaekberg.se

Foto: Lukas Lennse

Kontakta Åsa Ekberg
Pedagogisk erfarenhet
 • Mellanst 10-12 år
 • Vuxen
Plattformar
 • Scen
Funktioner
 • Adaption
 • Dramaturg
 • Manusgranskning, coach
 • Originalmanus
 • Undervisning
 • Workshop
Genrer
 • Barn/ungdom
 • Drama
 • Musikdramatik