Jag arbetar mest som dramaturg och översättare men har också erfarenhet av teaterregi och med 13 år på Riksteatern där jag startade projektet Länk – nya pjäser för unga ensembler, med projektledning. Jag har stor kunskap om pjäser och dramatiker, både svenska och utländska och ett brett internationellt nätverk. Just nu översätter jag en TV-serie och har nyss avslutat ett uppdrag som dramaturg på Västmanlands Länsteater. Jag har översatt fler än två dussin dramatiska verk.

Pjäser på Drama Direkt

Bild: egen.

Kontakta Edward Buffalo Bromberg
Pedagogisk erfarenhet
 • Gymnasiet 16-18 år
Plattformar
 • Scen
 • TV-/webbserier
Funktioner
 • Dramaturg
 • Översättning
 • Talskrivare
 • Undervisning
Genrer
 • Barn/ungdom
 • Dokumentär
 • Drama
 • Humor
 • Musikdramatik