Micka Andersson är dramatiker, översättare, författare och journalist. Micka har ett 20-tal uppförda verk bakom sig, såväl originalmanus som dramatiseringar och även sångtexter när det handlat om manus till musikteateruppsättningar. Micka startade fria gruppen Teater Fama år 2000 och är gruppens husdramatiker. 2015 – 2018 genomförde hon och Teater Fama Arvsfondsprojektet ”Mammor och döttrar – att utforska kvinnlig identitet”, som tog avstamp i Mickas pjäs om Victoria Benedictsson, ”Min mamma heter Ernst”. Med teatern som redskap undersöktes mammor ur tonårsflickors perspektiv. Mickas återkommande tema är flickors uppväxtvillkor.

Foto: Lena Anderfelt

Kontakta Micka Andersson
Pedagogisk erfarenhet
  • Gymnasiet 16-18 år
  • Högstadiet 13-15 år
  • Mellanst 10-12 år
  • Vuxen
Plattformar
  • Scen
Funktioner
  • Adaption
  • Originalmanus
  • Workshop
Genrer
  • Drama
  • Musikdramatik