Manustimmen i Halland

I projektet Manustimmen i Halland förmedlar vi avgiftsfria manusworkshops till mellan- och högstadieskolor i Halland.

Syftet med Manustimmen är att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande.

I workshopen möter eleverna en yrkesverksam manusförfattare eller dramatiker som har erfarenhet av att skriva för och arbeta med barn och unga.

Workshopens innehåll: 

  • Kunskap om hur man skriver ett manus
  • Inspiration till eget skrivande och berättande
  • Skrivövning tillsammans med eleverna
  • Exempel från film, tv och teaterns värld
  • Hur hen arbetar som manusförfattare.

Vi följer KLYS arvodesrekommendationer för uppdrag i skolan.

Projektet genomförs 2023 och finansieras genom regionalt utvecklingsstöd från Region Halland.

Har du frågor om projektet? Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Centrum för dramatik Syd. E-post: ammy@centrumfordramatik.se Tfn: 070-219 03 71