Manustimmen

– ett workshop för ökad kunskap om dramatiskt berättande och

inspiration till eget skrivande

 

Manustimmen är en workshop för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Manustimmen vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

Läs mer och boka Manustimmen

Manustimmen innebär att en manusförfattare kommer till en skola, ett bibliotek, en kulturskola eller annan lokal och genomför en eller flera manustimmar.

Manusförfattaren:

  • förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv, teater och teater
  • lär ut hur man skriver ett manus – byggstenar, struktur, början och slut
  • pratar om manusförfattarens ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m.fl.
  • visar exempel från filmen, tv-seriernas och teaterns värld
  • inspirerar till eget skrivande och berättande
  • berättar hur hon/han arbetar

En Manustimme är en lektion (40-60 min). Men kan anpassas till flera lektioner, temadagar, lovaktiviteter, etc. Manustimmen kan också erbjudas för lärare och pedagoger, ex. som fortbildning under en studiedag.

Vi följer KLYS minimirekommendationer för uppdrag i skolan. Prisexempel: 2 lektioner = 5.500 kr, 3 lektioner = 6.500 kr

Manustimmen startades som ett projekt 2019 och genomfördes då i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet. I Malmö utökades projektet genom en förstärkt insats från Malmö stad. Under 2020-2021 fortsatte projektet i Västra Götalands genom projektmedel från Västra Götalandsregionen. Manustimmens projektägare är Centrum för dramatik.

Projektet Manustimmen drevs med stöd från Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Skåne och Malmö stad

Kontakta oss gärna!

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd/Väst
ammy@centrumfordramatik.se

Kelly Wedin, regional förmedlare Sthlm/Öst
kelly@centrumfordramatik.se