Nya berättelser i kulturarvet

4 regionala inspirationsdagar för hembygdsrörelsen hösten 2022

Genom nationellt stöd från Kulturrådet driver Centrum för dramatik ett projekt där vi ska fortbilda och visa hembygdsrörelsen hur de kan utveckla berättelser om föremål, platser och händelser genom att samarbeta med en dramatiker eller manusförfattare. Det gör vi genom att i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund arrangera 4 inspirationsdagar i berättande hösten 2022. Vi kommer att besöka Hässleholm, Trollhättan, Eskilstuna och Bollnäs och där inspirera hembygdsrörelsen. Länk till mer info