Nyskrivna pjäser till
kulturskolan #2

Projektet Nyskrivna pjäser för kulturskolan inleddes första gången under 2021 som ett försök att stötta yrkesgruppen dramatiker som till följd av Coronapandemins verkningar på samhället upplevde ett totalt avbrott i teatrars beställning av nyskriven dramatik.

Under 2022 fick Centrum för dramatik för andra gången stöd från Kulturrådet för att beställa fem nya pjäser anpassade efter kulturskolans teaterverksamheter. Uppdraget innebar att skriva en pjäs som passar barn- och ungdomsensembler, antingen 8-12 år eller 13-17 år.

Inom projektet har Centrum för dramatik som projektägare valt att ge pjäserna/dramatikerna viss geografisk spridning genom att i urvalsprocessen välja dramatiker från skilda delar av Sverige.

Att vi valde att rikta pjäserna till kulturskolans verksamhet kom sig av att det finns en stor efterfrågan på ny professionellt skriven dramatik anpassad till kulturskolans verksamhet med exempelvis varierbart antal roller och flera jämbördiga roller. I samtal med personal inom kulturskolan sökte dramatikerna i projektet själva en teatergrupp att träffa för samtal om bl.a. vilka ämnen/teman som gruppen är intresserad av att spela och för feedback på pjäserna i skrivandets slutskede.

I andra omgången av projektet deltog följande dramatiker:

De färdiga pjäserna är 30-45 minuter långa och blev färdiga i februari 2023. Pjäserna finns tillgängliga i pjäsbanken DramaDirekt och snart också i ATRs manusbibliotek.

Här kan du läsa projektrapporten från omgången 2021-2022.

Om du har frågor om projektet kan du maila till info@centrumfordramatik.se.

 

Illustration: Frida Clerhage