Nya rum för dramatiken

I projektet Nya rum för dramatiken vill vi ge fler möjlighet att möta det dramatiska berättandet genom att skapa rum där dramatiken som konstform tar plats. I de nya rummen möjliggör vi olika aktiviteter, ex. readings, konstnärliga samtal och föreläsningar.

I projektet lyfter vi fram den dramatiska texten i scenkonst i samarbete med kulturföreningen PAGE 28 och det dramatiska berättandet i digitala spel i samarbete med Game Habitat. Tillsammans vill vi uppmärksamma den dramatiska berättelsen och dess
upphovspersoner. Från den queera dramatiken till den mångfacetterade berättelsen i digitala spel.

Aktiviteter i projektet:

CUE – Queer dramatikfestival 29 aug – 2 sep 2023

Arrangör: Kulturföreningen PAGE 28 i samarbete med Centrum för dramatik Syd.

Tillsammans med PAGE 28 kommer vi att lyfta fram den queera dramatiken genom att samarrangera några aktiviteter i programmet.
Skiss på program:
TORSDAG 31 augusti
Invigning på kvällen (Plats: PAGE 28)
Reading
Fem queera konstnärer bjuds in för att läsa upp queeradramatiska texter som inspirerat dem. Förslag tex Petra Mölstad (poet), Leif
Holmstrand (bildkonstnär), Jude Chukwuma Dibia,( författare), Joel Mauricio Isabel Ortiz (dramatiker), Linn Mildehav
(Skådespelare).
FREDAG 1 september
Panelsamtal (Plats: PAGE 28)
Om att dramatisera queera personers liv
Förslag på panel: Sara Stridsberg, Mille Bostedt, Isabel Cruz Liljegren (Pia Sundhage, Peptalk för Sverige). Moderator: Felicia Ohly,
dramatiker.
LÖRDAG 2 september
Panelsamtal – ( Plats: PAGE 28)
Om att skapa queera rum på teatern
Förslag på panel: Felicia Ohly, Toni Botwid, Beri Gerwise. Moderator: Nasim Aghili, dramatiker.
PAGE 28 är en ideell förening som startades med ambition att bli en viktig del av Malmös queera kulturliv. De vill lyfta och skapa
mer kultur av och för HBTQ-personer samt vara ett queert andningshål för alla HBTQ-personer som älskar kultur men som är trötta
på heterotjafs och cisnormativa narrativ.
DIGITALA SPEL – Hur skapas berättelsen i spelet?
Samarbetspartner: Game Habitat
Centrum för dramatik kommer under hösten 2023 att genomföra ett samtal på Game Habitat där berättelsen i det digitala spelet står i
centrum. Manusförfattaren Soni Jörgensen kommer att bjudas in till tillsammans med en gamewriter från spelbranschen för ett
erfarenhetsutbyte om hur berättelsen skapas i spelet. Hur skiljer sig den konstnärliga processen åt? Hur ser arbetsprocessen ut, vilka
professioner är involverade? Samtalet kommer att ledas av en moderator med stor kunskap om spel- och kulturbranschen.
Soni Jörgensen är manusförfattare som främst skriver på uppdrag för film och TV på svenska och engelska. Hon har även skrivit
manus till Josef Fares dataspel It Takes Two för EA. Hon är utbildad både som manusförfattare och dramaturg på University of
Southern California i Los Angeles. https://www.sonijorgensen.com
Game Habitat är en community-orienterad medlemsförening som organiserar spelbranschens aktörer i södra Sverige. Game Habitats
mission är att skapa den bästa möjliga miljön för alla och allt som har med spelutveckling att göra. Game Habitat verkar också för att
öka mångfalden i branschen och att skapa en större förståelse för spelmediet hos allmänheten.