Centrum för dramatik
– här finns yrkesdramatikerna

En sketch, en årslång TV-serie, en kortfilm eller ett bygdespel. Bakom all dramatik finns ett manus. Och en manusförfattare.

Inom den svenska kultursektorn finns tretton centrumbildningar. Det är organisationer som arbetar för att få fram och förmedla uppdrag till sina medlemmar. En centrumbildning arbetar också för fortbildning av medlemmarna och sprider kunskap om konstnärsområdet.

Centrum för dramatik består av yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, TV och andra medier. Föreningen har runt 300 medlemmar och medlemsantalet ökar stadigt.

Idén bakom Centrum för dramatik är att söka upp tänkbara uppdragsgivare till dramatiker. Medlemmarna arbetar huvudsakligen för teatrar, filmbolag och TV-produktionsbolag. De flesta är också aktiva inom andra områden. Få dramatiker kan försörja sig helt på att skriva dramatik. Många arbetar med undervisning, allt i från grundskola till högskola. Manusförfattare finns också med inom en rad andra områden. Yrkeskunskapen är efterfrågad inom till exempel information, dataspel och inom utställningsverksamhet och event.

Det är inom dessa områden Centrum för dramatik har en viktig roll: Manusförfattarnas yrkeskunskap ska tas tillvara. Uppdragen som Centrum förmedlar syftar inte enbart till försörjning, de ger också utövarna möjlighet att använda sin konstnärliga förmåga på nya sätt i nya miljöer.

Centrum förmedlar i dag dramatikerbesök till skolor. Lärare och elever får lära sig hur dramatik skapas med hjälp av manus. På flera håll driver skolor egna projekt med yrkeskunnig hjälp av manusförfattare.
All dramatik börjar med en författare och ett manuskript. Ett bra manuskript ger en bra produkt. Det gäller även om författaren är 12 år.

Centrum för dramatik är en ideell förening och driver verksamheten enligt de nationella kulturpolitiska målen. Centrum för dramatik drivs med verksamhetsbidrag från KulturrådetRegion Skåne och Region Stockholm och finansierar i övrigt verksamheten med projektmedel och medlemsavgifter. Centrum för dramatik samarbetar bland annat med Sveriges Dramatikerförbund, Arbetsförmedlingen Kultur Media och de andra centrumbildningarna.