Projekt

 

Ta del av Centrum för dramatiks projekt och samarbeten där vi sprider kunskap om dramatik och dramatiskt berättande samt förmedlar uppdrag till våra medlemmar

 

Pågående projekt:

Tidigare projekt: