Nya berättelser i kulturarvet

Nya berättelser i kulturarvet

Genom stöd från Kulturrådet driver Centrum för dramatik under 2022-2023 ett nationellt projekt där vi ska fortbilda och visa hembygdsrörelsen hur de kan utveckla berättelser om föremål, platser och händelser genom att samarbeta med en dramatiker eller manusförfattare – de som kan konsten att berätta på ett spännande sätt.

Under hösten 2022 genomfördes 4 regionala inspirationsdagar i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och lokala hembygdsföreningar. Och under våren 2023 genomförs en digital inspirationsföreläsning tillgänglig för hembygdsrörelsen i hela landet. Projektledare är Henrik Valentin, dramatiker och författare. Henrik är själv aktiv i Albo Härads Hembygdsförening på Österlen.

Ta armkrok med en dramatiker eller manusförfattare

Genom att arbeta med dramatiskt berättande och samarbeta med en dramatiker eller manusförfattare ges hembygdsrörelsen bra förutsättningar till föreningsutveckling genom att intresset för verksamheten ökar, en starkare återväxt och inte minst möjligheten att nå nya publikgrupper. Samtidigt skapas det nya arbetstillfällen för våra medlemmar där de får arbeta i projekt och med uppdrag inom sitt konstnärsområde – dramaturgi och manus.

Vi vill därför sprida viktig kunskap om och goda erfarenheter från de samarbetsprojekt och det utvecklingsarbete som genomförts i Skåne. Projektägare har varit Skånes Hembygdsförbund och tillsammans med dess medlemsföreningar har vi samverkat i projekten Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen och Kontext – att låta tingen tala!

Berätta på nya sätt – 4 regionala inspirationsdagar hösten 2022

Fyra regionala inspirationsdagar med syftet är att inspirera deltagande hembygdsföreningar att berätta om sina samlingar, nå nya målgrupper och höja deras beställarkompetens. Inspirationsdagarna bekostas av projektet Nya berättelser i kulturarvet och har haft som mål att nå så många regioner som möjligt.

12 okt: Hässleholm
18 okt: Eskilstuna
25 okt: Trollhättan
1 nov: Bollnäs

Ur programmet: Dramatikern Henrik Valentin inledde samtliga dagar med att föreläsa om berättarfokus, mediaval och goda exempel.

Därefter följde övningsuppgiften ”utdragssoffan” i vilken deltagarna engagerades i.

I Hässleholm och Trollhättan var också manusförfattaren Jonas Myrstrand på plats och pratade om olika digitala tekniker och gav praktiska tips.

Och i Eskilstuna och Bollnäs var det istället dramatikern Eva Brise som pratade om vikten av att ta vara på skrönor och bygdens karaktärer i sitt berättande.

Samtliga dagar avslutades med att Centrum för dramatik presenterade olika samarbetsmodeller.

Fånga era besökare med berättelser som berör!
Digital inspirationsföreläsning 20 april 2023

Genom att erbjuda en digital inspirationsföreläsning får fler föreningar i hela landet möjlighet att ta del av de råd och tips som dramatikerna Henrik Valentin och Eva Brise från Centrum för dramatik presenterade under inspirationsdagarna hösten 2022 – om hur berättelser om föremål, platser och händelser kan fånga besökarna, lyssnarna eller tittarna. För oavsett om det handlar om skyltar i en utställning, personlig guidning, audioguide eller kortfilm så måste berättelserna engagera och beröra.

De flesta hembygdsföreningar lägger ner mycket tid och kraft på att berätta om livet förr, i stugor, på gårdar och andra platser. Det är då viktigt att levandegöra berättelserna så de verkligen engagerar besökarna.

Tid och plats: torsdag 20 april 2023 kl 10-12 via zoom.
Sista anmälningsdag: 5 april

Att delta är kostnadsfritt. Men anmälan krävs. Begränsat antal deltagare. Max två deltagare per förening.

Länk till program och anmälan

Har du frågor?
Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, Centrum för dramatik
E-post: ammy@centrumfordramatik.se
Telefon: 070-219 03 71

Sveriges Hembygdsförbund
Hembygden ska vara levande och öppen för alla. Tillsammans är man över 400 000 medlemmar som finns i hela landet, från Kurravaara i norr till Falsterbo i söder. Att man är många medlemmar som är sprida över hela landet innebär att man kan skapa ett tillgängligt och levande kulturarv i hela Sverige. www.hembygd.se

Bakgrund

Hembygdsgårdar och mindre museer har ett stort behov av att nå ut och skapa kännedom om sina samlingar, men saknar ibland delar av den kunskap som behövs för att tillgängliggöra dem genom attraktiva berättelser. Men den kunskapen har dramatiker och manusförfattare. Hembygdsrörelsen drivs med ideella krafter och trogen publik, majoriteten äldre. Rörelsen har arbetat hårt för att hålla det ideella engagemanget vid liv under pandemin då man inte kunnat träffas och hålla gårdar och byggnader öppna. Samarbetet med kulturarvssektorn har initierats för att bredda arbetsmarknaden för manusförfattare och dramatiker genom att öka deras kompetens om kulturarvsområdet och i förlängningen skapa fler uppdrag.

 

Bilden tillhör Centrum för dramatik