Dramatik på bibblan 

Dramatik på bibblan är en workshop som genomförs av yrkesverksamma manusförfattare/dramatiker på bibliotek. Syftet är att öka kunskapen om dramatiskt berättande, lyfta fram dramatiken som konstform samt inspirera till eget skrivande.  

Workshopen vänder sig till barn- och unga som är intresserade av att skriva samt är nyfikna på att veta mer om dramatik. Dialog och samarbete med bibliotekspersonalen är en viktig del för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att nå målgruppen barn- och unga. 

Under 2023 kommer vi att genomföra Dramatik på bibblan på Bellevue bibliotek och Oxie bibliotek i Malmö. 

Centrum för dramatik Syd har beviljats medel från Malmö stad för projektet Dramatik på bibblan som ingår i Kulturell allemansrätt på fritiden

Har du frågor om projektet?

Kontakta Johanna Gustafsson, regional förmedlare Centrum för dramatik Syd

johanna@centrumfordramatik.se

telefon 076 022 84 38