Dramatik på bibblan 

Dramatik på bibblan vill öka kunskapen om dramatiskt berättande, lyfta fram dramatiken som konstform samt inspirera till eget skrivande. Målgruppen är barn och unga som är intresserade av att skriva och som är nyfikna på att veta mer om dramatik. Dialog och samarbete med bibliotekspersonalen är en viktig del för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att nå målgruppen. Dramatik på bibblan genomförs av yrkesverksamma manusförfattare och dramatiker som är medlemmar i Centrum för dramatik.

Dramatik på bibblan ingår i Kulturell allemansrätt på fritiden med stöd från Malmö stad.

 

Dramatik på bibblan genomförs på Bellevuegårdsbiblioteket och Oxiebiblioteket i Malmö hösten 2023.

Bellevuegårdsbiblioteket – länk till Facebookevent

Oxiebiblioteket – länk till Facebookevent

 

Har du frågor om Dramatik på bibblan?

Kontakta Johanna Gustafsson, regional förmedlare Centrum för dramatik Syd.

E-post: johanna@centrumfordramatik.se

Tfn: 076-022 84 38