Litteratur, dramatik & serier möter skolan 

Centrum för dramatik Syd har tillsammans med Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna beviljats medel från Region Skånes kulturförvaltning för att tillsammans utveckla samarbeten och kompetensutveckla organisationer och medlemmar inom området ”mötet med skolan”.  

Projektets syfte är att öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur (medlemmar och förmedlare) och skola (lärare, pedagoger och elever).

Målet är att stärka centrumbildningarnas möjligheter att möta skolan genom kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte, bland annat utifrån hur nya regionala stöd-/subventionsmodeller kan komma att utformas. 

Aktiviteter i projektet är bl.a. workshops för medlemmar och förmedlare i Barnkonventionen med barnrättsstrateg Sylvia Carlsdotter. 

Projektet genomförs 2023.

Parallellt med projektet pågår ett regionalt utvecklingsarbete initierat av Region Skånes kulturförvaltning utifrån behovet av en utvecklad och förstärkt regional infrastruktur när det gäller kultur för barn och unga inom konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och digitala spel. Därför har kulturförvaltningen tillsatt en regional referensgrupp för skola och kultur där bl.a. Centrum för dramatik Syd deltar. 

I referensgruppsarbetet ingår att ta fram och testa en aktivitet i någon/några av de kommunerna som också sitter i referensgruppen. Centrum för dramatik Syd genomför workshopen Manustimmen i Eslövs och Kristianstads kommun för elever i grundskolan hösten 2023.

Länk till mer info om Manustimmen i Eslöv och Kristianstad.

Länk till mer info på Region Skånes hemsida

Har du frågor om projektet? Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Centrum för dramatik Syd, e-post: ammy@centrumfordramatik.se, tfn: 070-219 03 71.