Manustimmen/ after school
på Allaktivitetshusen i Malm
ö

Under 2023 kommer barn- och unga på allaktivitetshusen i Malmö möta en manusförfattare/dramatiker som är medlem i Centrum för dramatik. Manusförfattaren skriver till vardags manus för barn och unga och har erfarenhet av att möta barn och unga i ex. skolan. Manustimmen/after school är en vidareutveckling av Manustimmen och erbjuds till barn och unga på fritiden.

Manustimmen/after school ett utvecklande sätt för barn och unga i att upptäcka/ fördjupa sin egen berättarröst. Manusförfattaren lär ut hur hen skriver ett manus, inspirerar till eget skrivande och berättande, genomför skrivövningar tillsammans med barnen, visar exempel från filmen och teaterns värld samt beskriver hur hen arbetar som manusförfattare.

Under 2023 kommer Manustimmen/after school att genomföras på Allaktivitetshusen på Apelgårdsskolan, Hermodsdalsskolan, Lindängeskolan och Munkhätteskolan.

Manustimmen/after school ingår i Kulturell allemansrätt på fritiden med stöd från Malmö stad.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Johanna Gustafsson, regional förmedlare Centrum för dramatik Syd, 

johanna@centrumfordramatik.se

telefon 076 022 84 38