Nyskrivna pjäser till
Kulturskolan #2

Centrum för dramatik har för andra gången fått stöd från Kulturrådet för att beställa fem nya pjäser till kulturskolans teaterverksamheter. Uppdraget innebär att skriva en pjäs som passar målgruppen barn och unga, antingen 8-12 år eller 13-17 år.

Initiativet till projektet togs under 2021 som ett försök att stötta yrkesgruppen dramatiker som till följd av Coronapandemins verkningar på samhället upplevde ett totalt avbrott i teatrars beställning av nyskriven dramatik. Inom projektet har Centrum för dramatik som projektägare valt att ge pjäserna/dramatikerna viss geografisk spridning genom att i urvalsprocessen välja dramatiker från skilda delar av Sverige.

Att vi valde att rikta pjäserna till kulturskolans verksamhet kom sig av att det finns en stor efterfrågan på ny professionellt skriven dramatik anpassad till kulturskolans verksamhet med exempelvis varierbart antal roller och flera jämbördiga roller. I samtal med personal inom kulturskolan söker dramatikerna i projektet själva en teatergrupp att träffa för samtal om bl.a. vilka ämnen/teman som gruppen är intresserad av att spela och för feedback på pjäserna i skrivandets slutskede.

De färdiga pjäserna kommer vara 30-45 minuter långa och beräknas vara färdiga i februari, varefter de läggs upp i pjäsbanken DramaDirekt och i ATRs manusbibliotek.

Här kan du läsa projektrapporten från omgången 2021-2022.

Om du har frågor om projektet kan du maila till info(a)centrumfordramatik.se (byt ut (a) till @).