Nyskrivna pjäser till
Kulturskolan

Projektet initierades av DramaDirekt och Centrum för dramatik under 2021 som en respons till att scendramatikerna drabbades hårt under coronapandemin. När teatrarna tvingades hålla stängt och skjuta fram premiärer gjordes mycket få nya pjäsbeställningar. Genom projektet ville vi hjälpa scendramatikerna under en svår tid. Den spelkö som bildades på teatrarna under pandemin fick oss att inse att flera insatser skulle komma att krävas för att rädda kvar dramatiker i yrket.

Eftersom kulturskolans dramatik behöver ha många jämnstora roller varav många av rollerna är kvinnliga eller könsneutrala såg vi att med detta projekt hade vi möjlighet att dels skapa arbetstillfällen för dramatiker och dels kunna ge kulturskolan ny och spännande professionell dramatik att arbeta med.

I projektet ingick att dramatikerna i någon mån skulle träffa en ung teatergrupp inom kulturskolan för samtal om vad de är intresserade av att spela och feedback under manusprocessen. Detta uppskattades av teatergrupperna som på detta sätt inte bara fick en ”egen” pjäs utan även viss insikt i manusprocessen. Grupperna erbjöds också att efter pjäsernas färdigställande premiärspela pjäserna utan vidare nyttjandeersättning. Denna möjlighet uppskattades mycket av grupperna då många kulturskolor som driver teaterverksamhet inte råd att beställa originaldramatik till sina teatergrupper.

I denna första omgång av projektet deltog följande dramatiker:

– Elsa Berggren, med pjäsen Glömskans Källa
– Christofer Bocker, med pjäsen Fallet
– Stefan Larsson, med pjäsen Den sista lekplatsen
– Isa Schöjer, med pjäsen Dörren till Missantropia
– Robin N Spegel, med pjäsen Skvadern

Alla pjäserna finns tillgängliga på DramaDirekt och i ATRs manusbibliotek. Pjäserna finns också med på ATRs tipslista för barn- och ungdomsgrupper 2022.

Projektet finansierades av Kulturrådets krisstöd med anledning av Coronapandemin. Här kan du läsa projektrapporten.

 

Illustration: Frida Clerhage