Projekt: Poddrama
– Unga skapar radioteater

Många unga lyssnar på poddar och med pilotprojektet Poddrama – Unga skapar radioteater vill vi ge ungdomar i mellan- och högstadieklasser verktygen för att själva skriva manus till poddar med ett spännande eller dramatiskt innehåll.

I pilotprojektet genomför Centrum för dramatik åtta workshops med yrkesverksamma dramatiker/manusförfattare i åtta olika skolor i Västra Götalandsregionen för att ta fram upplägg som passar för mellan- och högstadieklasser. Under pilotperioden får klasserna två besök à två timmar där dramatikern/manusförfattaren berättar om dramaturgi, genomför skrivövningar i dialog och lär ut hur ett ljuddrama kan struktureras samt ger grundläggande handledning i inspelningsteknik via digitala inspelningstjänster. 

Vid besöken får lärare/pedagoger Manushandboken (av Magnus Lind) som både beskriver grunderna i att berätta på ett spännande sätt och innehåller tips på skrivövningar. En skriftlig handledning för enkel inspelningsteknik och en tipslista på ljuddramer att lyssna på kommer också att delas ut.

Syftet med pilotprojektet är att ta fram en workshop för skolelever om att skapa podd-drama som ska erbjudas till skolelever över hela Sverige i likhet med Centrum för dramatiks workshop Manustimmen.

 

Har du frågor om projektet? Mejla till vast@centrumfordramatik.se.