Region Skåne

Hösten 2014 startades Centrum för dramatik Syd, en regional verksamhet i Skåne och ett regionalt kontor i Malmö.

Under åren 2015-2017 har vi drivit det regionala utvecklingsprojektet Dramatik i Skåne med stöd från Region Skånes kulturförvaltning och Kulturrådet. Från och med verksamhetsåret 2018 erhåller vi verksamhetsstöd från Region Skåne.

Flera regionala projekt och uppdrag har också genomförts, bl.a. Manustimmen i Malmö, Manusutveckling i Syd och Väst samt Manuscoach – en nyckel till stärkt manusutveckling.

Centrum för dramatik Syd deltar i tre regionala kollegier/samråd: litteratur och serier, film och rörlig bild samt scenkonst där Region Skånes kulturförvaltning är sammankallande.

Centrum för dramatik Syd deltar också aktivt i regionala samråd och samtal med kulturförvaltningen och andra regionala verksamheter om bl.a. den regionala kulturplanen.

Samverkan med de skånska kommunerna är central. Genom nätverk, utbudsdagar och projekt stärker vi dialogen med kommunernas kulturutvecklare och bibliotekarier m. fl.

Regelbunden dialog förs också med de regionala centrumbildningarna genom samverkansinsatser, regionala mötesplatser och projekt.

Andra samverkansparter är bl.a. Film i Skåne, Bibu – scenkonstbiennal för barn och unga samt Game Habitat.

Kontaktuppgifter
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare
ammy@centrumfordramatik.se 070-219 03 71