Manustimmen Film & TV eller Teater

Manustimmen

Film & TV eller

Teater

– workshop för barn och unga i att skriva manus

 

 

Workshopen Manustimmen ingår i ett regionalt pilotprojekt för nya kulturutbud i skolan. Under hösten 2023 genomför vi Manustimmen i Eslövs och Kristianstads kommun för barn och unga i grundskola.

Manustimmen vill öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Eleverna kommer att få möta en manusförfattare eller en dramatiker som skriver manus för teater eller film och tv.

Manustimmen

Inför workshopen:

  • Manusförfattaren presenterar sig och sitt konstnärskap samt berättar om upplägget av workshopen för lärare och arbetslag.
  • Manusförfattaren delar en digital hälsning som lärarna visar för eleverna i klassrummet inför workshopen.

Workshopen innehåller:

  • Kunskap om dramatiskt berättande
  • Inspiration till eget skrivande och berättande
  • Skrivövning tillsammans med eleverna
  • Exempel från film, tv och teaterns värld
  • Hur hen arbetar som manusförfattare.

Efter workshopen:

  • Manusförfattaren delar material för inspiration att arbeta vidare med i klassrummet.
  • Digital utvärdering till elever och lärare från Centrum för dramatik.

 

Kontakt:
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Centrum för dramatik Syd
e-post: ammy@centrumfordramatik.se
tfn: 070-219 03 71