Manustimmen – regionalt pilotstöd 2023

Manustimmen

FILM OCH TV eller

TEATER

– en workshop för barn och unga i att skriva manus

 

Syftet med Manustimmen är att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande.

Eleverna kommer att få möta en manusförfattare eller
en dramatiker som framförallt är verksam inom teater, film och tv.

Inriktning: Film/tv eller Teater

Workshopens innehåll:

• Kunskap om hur man skriver ett manus
• Inspiration till eget skrivande och berättande
• Skrivövning tillsammans med eleverna
• Exempel från film, tv och teaterns värld
• Hur hen arbetar som manusförfattare.

Genomförande:

– Planering av upplägg mellan manusförfattare/dramatiker och lärare
– Digital presentation av manusförfattare/dramatiker för eleverna inför workshopen
– Manusförfattaren/dramatikern delar material för inspiration att arbeta vidare med i klassrummet
– Digital uppföljning mellan elever och manusförfattare/dramatiker efter workshopen.

Målgrupp: barn och unga i grundskola, anpassad grundskola och gymnasium.

Max antal elever: 30 stycken

Plats: Klassrum eller annan lokal på skolan

Kostnad: 8.500 kr exkl. moms för 1 tillfälle = 120 min. Det är möjligt att boka fler tillfällen.

Kontakt:
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Centrum för dramatik Syd
tfn: 070-219 03 71
e-post: ammy@centrumfordramatik.se