Västra Götalandsregionen

 

Arbete pågår med att etablera regional centrumbildningsverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Projektet Dramatik i väst – en förstudie har genomförts under 2019 liksom projektet Manustimmen i Väst under 2020-2021 med stöd från Västra Götalandsregionen.

Vi träffar regelbundet de regionala centrumbildningarna och vi deltar aktivt i regionala samråd och samtal med Koncernkontoret kultur och Förvaltningen för kulturutveckling om bl.a. den regionala kulturstrategin.

 

Samverkan med kommunerna är central. Genom nätverk, utbudsdagar och projekt stärker vi dialogen med kommunernas kulturutvecklare och bibliotekarier m. fl.

Samverkansparter är bl.a. Manusfabriken, Lindholmen Science Park och Kulturakademin.

Kontaktuppgifter
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare
ammy(a)centrumfordramatik.se 
070-219 03 71

Foto: Ammy Kjellsdotter Åström