Västra Götalandsregionen

Regional centrumbildningsverksamhet har bedrivits i Västra Götaland under flera år.

Från och med 2024 erhåller vi regionalt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.

Flera projekt har bedrivits, bl.a. Dramatik i väst – en förstudie, skolprojektet Manustimmen i Väst samt Poddrama – unga skapar radioteater. Alla med stöd från Västra Götalandsregionen.

Interregional samverkan pågår också, bl.a. i Region Halland genom skolprojektet Manustimmen i Halland.

Vi träffar regelbundet de regionala centrumbildningarna och vi deltar aktivt i regionala samråd och samtal med Koncernkontoret kultur och Förvaltningen för kulturutveckling om bl.a. den regionala kulturstrategin.

 

Samverkan med kommunerna är central. Genom nätverk, utbudsdagar och projekt stärker vi dialogen med kommunernas kulturutvecklare och bibliotekarier m. fl.

Samverkansparter är bl.a. Manusfabriken, Lindholmen Science Park och Kulturakademin.

Kontaktuppgifter
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare
ammy(a)centrumfordramatik.se 
070-219 03 71

Foto: Ammy Kjellsdotter Åström