Regional verksamhet

Centrum för dramatik bedriver regional verksamhet i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.

Region Skåne
Den regionala verksamheten i Skåne etablerades hösten 2014 och från och med 2015 bedrivs den regionala verksamheten från kontoret i Kulturhuset Mazetti i Malmö. Under 2015-2017 har vi drivit det regionala utvecklingsprojektet Dramatik i Skåne med stöd från Region Skånes kulturförvaltning och Kulturrådet. Från och med verksamhetsåret 2018 erhåller vi verksamhetsstöd från Region Skåne. Flera regionala projekt och uppdrag har också genomförts, bl.a. Manustimmen i Malmö, Manusutveckling i Syd och Väst samt Manuscoach – en nyckel till stärkt manusutveckling. Läs mer om verksamheten i Syd

Västra Götalandsregionen
Arbete pågår med att etablera regional verksamhet i Västra Götaland. Projektet Dramatik i väst – en förstudie har genomförts liksom projektet Manustimmen i Väst med stöd från Västra Götalandsregionen. Läs mer om verksamheten i Väst

Region Stockholm
Den regionala verksamheten i Stockholm har stärkts under de senaste åren. Från och med verksamhetsåret 2018 erhåller vi regionalt verksamhetsstöd från Region Stockholm. Den regionala verksamheten utgår från kontoret i Blå Tornet på Drottninggatan i Stockholm. Förmedling av workshops och Skapande skola-projekt till skolor, fritidsverksamhet och bibliotek har intensifierats. Läs mer om verksamheten i Stockholm

Kontakta oss!

Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Syd och Väst
ammy(a)centrumfordramatik.se

Kelly Wedin, förmedlare Stockholm/Öst och Norr
kelly(a)centrumfordramatik.se

 

Obs! Byt ut ”(a)” i e-postadresserna ovan till tecknet @.