Information om registerutdrag inför uppdrag i skolan

Här finns information om registerutdrag för arbete i skolan. Det är långt ifrån alla skolor som begär ett registerutdrag, det beror på olika tolkningar av förordningen i olika kommuner. Man kan ju tycka att det borde vara onödigt då läraren är med i klassrummet när besöket sker, men det är alltid bra att vara förberedd.

Inför uppdrag i skolan ska du som uppdragstagare kunna visa upp ett s.k. registerutdrag för den lärare/pedagog/rektor som efterfrågar det. Ett registerutdrag visar bara fällande domar för vålds- och sexualbrott – inte för andra brott och inte heller för inkasso, konkurs, parkeringsböter etc.

Obligatorisk registerkontroll gäller i skolan. Centrum för dramatik måste därför informera om det och säkerställa att du har ett registerutdrag redo att visa upp för skolan om de skulle begära det. Registerutdraget administreras mellan dig och skolan. Centrum för dramatik kommer inte att hantera några registerutdrag och de ska inte skickas till oss.

Här gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Info om registerutdrag

Obligatorisk registerkontroll gäller i skolan (förskola, förskoleklass, fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola samt annan pedagogisk verksamhet) vilket innebär att ny personal ska lämna in ett registerutdrag som begärs ut från Polisen. Uppdragsgivare måste alltså kräva ett registerutdrag från den de planerar att anställa (tillsvidare och visstid), anlita eller ta emot i verksamheten. Den som inte lämnat in ett registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.

Frivillig registerkontroll gäller inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Syfte: stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott.

Hur begär man ut ett registerutdrag?

Det är Polisen som lämnar ut utdrag ut belastningsregistret. Begäran görs hos Polisen.

Begäran om registerutdrag kan endast göras av den som utdraget gäller.

Begäran om registerutdrag kan fyllas i digitalt (med en PDF-fil) som mejlas till Polisen. Men observera att blanketten måste skrivas ut och skrivas under och därefter skannas innan den mejlas.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Adress: Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna

Normal handläggningstid: 2 veckor. Om din begäran är tydligt ifylld och du skickar in den via e-post kan ditt utdrag komma snabbare än så.

Registerutdraget skickas med brev till den som registerutdraget gäller.

Registerutdraget är giltigt 1 år från utfärdandet.

Registerutdraget ska lämnas av uppdragstagaren till uppdragsgivaren (skolan). Du ska behålla originalet själv. Uppdragsgivaren får ta en kopia av utdraget.

Polisens hemsida där man begär ut och beställer ett Registerutdrag:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Skolverkets informationssida:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/registerkontroll