Resurser

Här finner du resursmaterial från Centrum för dramatik. Materialet är framtaget i samarbete med erfarna manusförfattare. Materialet är tänkt att fungera som stöd för både manusförfattare och uppdragsgivare.

Om du vill beställa material kan du kontakta kansliet via mejl, info@centrumfordramatik.se, eller ringa 08-402 36 41.

Centrum för dramatik- en presentation av föreningen med exempel på två av våra populära workshops.

Manustimmen- broschyren berättar sammanfattat om hur ett skolbesök av en manusförfattare/dramatiker går till och hur en skola gör för att få kontakt med en manusförfattare.

Att ta betalt- broschyren är framtagen av KLYS i samarbete med centrumbildningarna. Avsikten med broschyren är att ge professionella kulturskapare vägledning när det gäller arvodering av individuella uppdrag som faller utanför yrkets kärnverksamhet, som tex skolbesök, paneldeltagande eller biblioteksbesök. Alla arvodesrekommendationer är minimirekommendationer.

Dramatik i skolan- skriften ger uppslag till olika inriktningar för workshops i skolan med manus i centrum.

Ordlista för dramatiken – En presentation av termer inom teater, tv, radio & film framtagen för skolan av manusförfattare Magnus Lind och Centrum för dramatik.

Manushandboken- en skrift om hur man skriver manus och hur man berättar i dramatisk form. Boken är framtagen för skolan men passar bra för alla som är nyfikna på att skriva manus och innehåller också tips på hur undervisning kan läggas upp och mycket mer. Manushandboken är skriven av Magnus Lind som skrivit manus för både TV, teater och radio samt undervisat i dramaturgi och manus på flera högskolor. Endast som fysisk utgåva. Kontakta Centrum för dramatik vid intresse via mail till info@centrumfordramatik.se.

Ett eget liv- Fyra pjäser för unga-  Pjäserna är skrivna av Mattias Andersson, Malin Axelsson, Christina Gottfridsson och Rasmus Lindberg. Pjäserna i boken har spelats på Backa Teatern, Unga Klara, Dramaten och Teater Västernorrland. Samlingen togs fram inom det läsfrämjande projektet ”Läsa och skriva dramatik i skolan” som genomfördes av Centrum för dramatik och DramaDirekt med stöd från Kulturrådet. Endast som fysisk utgåva. Kontakta Centrum för dramatik vid intresse via mail till info@centrumfordramatik.se.

Kom lite närmare- 20 dialoger om kommunikation- boken är en praktisk vägledning för lärare och elever i hur man kan arbeta med drama, improvisation och berättande utan att vara expert på området. Endast som fysisk utgåva. Kontakta Centrum för dramatik vid intresse via mail till info@centrumfordramatik.se.