Resurser

 

Nedan har vi samlat länkar till sidor som kan vara intressanta våra medlemmar. Här finner du länkar med information om skolresurser, manusutbildningar, manusbanker och samlande intresseorganisationer för manusförfattare.

Då internet i mångt och mycket uppför sig som en levande organism kan länkar bli inaktuella. Om du stöter på en länk nedan som inte längre är aktiv blir vi tacksamma om du meddelar oss på kansliet så vi kan uppdatera den så fort som möjligt. Vi tar också gärna emot tips på nya sidor med innehåll om kompetensutveckling et.c. som kan vara intressanta för manusförfattare!

Skol- och lärarresurser

Filmriket
Övningar och filmskola.

Boulevardteatern Skapande skola

Teater Eksem Skapande skola

Scenkonst Sörmlands skolutbud

Circonova, drama- och hälsopedagogisk resurs för alla skolor. Erbjuder teaterföreställningar och workshops för elever och skolpersonal. Skapande skola.

bibu.se, scenkonstbiennal för barn och unga.

Shakespearesällskapet, tillhandahåller information om scen- och filmuppsättningar av samt temata i William Shakespeares pjäser.

Barnens underjordiska scenskola

Slottsteatern Confidencens lärarmaterial

Länk, nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler. Riksteatern beställer pjäser av landets hetaste dramatiker och ger skol- och amatörensembler möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem.

Öppen scen, Unga Klaras arbetsmetodik översatt till webben. Här kan ungdomar hämta texter och övningar från Unga Klaras teaterföreställningar, spela in scenerna och ladda upp filmerna på Öppen Scen. Unga Klara tittar på alla filmer och ger feedback.

Labbets lågstadiepjäser

Unga Nyskapare, teaterförening med inriktning mot ungdomar i åldern 13-25 år.

ung scen/öst, barnteater med betoning på ett breddat teaterbegrepp. Alla Östergötlands skolklasser går gratis.

Ung Scen Norr, turnerande verksamhet inom Norrbottens län. Föreställningar skapas på unga norrbottningars villkor.

Dorisfilm skolhandledningar

Turteatern, Teatern Utan Reaktionärer i Kärrtorp vars barnföreställningar med tillhörande lärarmaterial tätt kan kopplas till läroplanen. Bokningsbara för turnéer.

Arena Baubo, polyfon arena för scenkonst i Stockholm.

Bastardproduktion, scenkonstplattform.

Frau Division, feministisk teatergrupp som gör samarbetsprojekt med olika organisationer.

PotatoPotato, scenkonstkollektiv som experimenterar, samarbetar med andra grupper och gör oskrivna samhällskommenterande föreställningar och performances. Ger ut tidningen Performativ Konst.

Per.får.mens, scenkonst- och performancegrupp med bas i Stockholm. Arrangerar workshops i normkritisk scenframställning med feministiska och antirasistiska värderingar.

Teater Tillsammans, verkar långsiktigt för ungas samhällsengagemang genom tysk dramatik som aldrig eller sällan har spelats i Sverige.

Ruby Rose Productions, feministiskt scenkonstkollektiv som gör performance, cirkus, teater och klubbar. Verkar nationellt och internationellt utan fast konstnärlig ledare.

SUBFRAU, pannordisk, feministisk aktrisnonett. Verkar inom hela Norden.

Strindbergsmuseet

Scenkonstmuseet, pedagogisk information.

Manuskript tillgängliga online

DramaDirekt, Sveriges största samling av samtidsdramatik.

Dramawebben, katalog över svensk upphovsrättsligt fri dramatik.

Radioteaterbiblioteket på SR:s hemsida.

Musik- och teaterbiblioteket, ett allmänt bibliotek med stora samlingar för utlåning av noter för alla besättningar och i olika genrer samt litteratur och tidskrifter om musik och teater.

Labbets pjäsbank

Finlands svenska ungdomsförbunds pjäsbibliotek

Finlands svenska nykterhetsförbunds dialoger, digitaliserade dramatiska dialoger från 1909-1923.

Open Source Shakespeare, William Shakespeares samlade verk digitaliserade.

Perdita Project, katalog över manuskript författade av kvinnor år 1500-1700.

The Internet Movie Script Database (IMSDb)

The Screenplay Database

BBC Script Library 

SimplyScripts, katalog över gratis teater-, film- och TV-manuskript.

Drew’s Script-o-rama

HorrorLair, skräckfilmmanus.

Daily Script

Movie Scripts and Screenplays, film och TV.

Avesome Film, katalog.

Horror-Scripts

Richard-Nathan-Scripts

The Script Source

Script Fly

Dramatix, katalog över kristen, kontemporär dramatik.

DramaShare, kristen katalog med medlemskap. Gratisprover.

Dramatikerorganisationer mm

Sveriges Dramatikerförbund

Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Danske Dramatikere

Norske Dramatikeres Forbund

Islands Dramatikerförbund

Labbet, finlandssvenskt dramatikerförbund.

Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer (Cefisto), samlande organ inom den finlandssvenska teatersektorn.

LUST (Långsiktig utveckling av svenskspråkig teater), förening som verkar för att utveckla det svenskspråkiga teaterfältet i Finland.

Federation of  Screenwriters in Europe (FSE), nätverk av nationella och regionala organisationer för manusförfattare i Europa.

International Screenwriters’ Association, internationellt nätverk av manusförfattare.

International Centre for Women Playwrights (ICWP), internationell intresseorganisation för kvinnliga dramatiker.

Women in Film and Television (WIFT) Sverige, svensk sektion av internationellt nätverk av kvinnor inom film och rörlig media.

Women Make Movies, internationell intresseorganisation för främjande av kvinnor inom film- och videoindustrierna.

Dramatikerutbildningar

Dramatikerprogrammet, Teaterhögskolan i Malmö, Lunds Universitet

Institutionen för scenkonst, Stockholms dramatiska högskola (StDH)

Institutionen för film och media, Stockholms dramatiska högskola (StDH)

Institutionen för opera, Stockholms dramatiska högskola (StDH)

Institutionen för kultur och medievetenskap, Umeå universitet

Akademin Valand/Filmhögskolan i Göteborg

Att skriva dramatik, 1 år, Biskops Arnö folkhögskola

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Fakulteten för Kultur, medier och design , Högskolan i Dalarna

Fakulteten för kreativt skrivande, Linnéuniversitetet

Story Academy,  Gotlands folkhögskola

Film – Skapande och produktion, Molkoms folkhögskola

Estetiska profilkurser, Sundbybergs folkhögskola

Filmlinjen, Fridhems folkhögskola

Filmlinjen, Skurups folkhögskola

Filmlinjen, Edelviks folkhögskola

Film- & serieproduktion, Kalix folkhögskola

Filmmanusskolan

Att skriva filmmanus

Manuspiloterna

Filmlinjen, Katrinebergs folkhögskola

Scenkonstpedagog, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

Teaterhögskolan, Konstuniversitetet i Helsingfors

Indiefilm-linjen, 1 år, Axxells folkhögskola, Esbo

Institutionen för filmkonst och scenografi, Högskolan för konst, design och arkitektur, Helsingfors

Scenkonstfestivaler

Scensveriges eminenta festivallista

Övrigt

Voodoo Films filmmanusskola på nätet

Scriptologist.com, portal för filmmanusförfattare

The Script Lab

Hathor Legacy, kartlägger kvinnoroller i film, TV och litteratur