Manustimmen

– en workshop för ökad kunskap om dramatiskt

berättande och inspiration till eget skrivande

 

Manustimmen startades som ett projekt 2019 och genomfördes då i Skåne, Stockholm och Västra Götaland med stöd från Kulturrådet. I Malmö utökades projektet genom en förstärkt insats från Malmö stad. Under 2020-2021 fortsatte projektet i Västra Götaland genom projektstöd från Västra Götalandsregionen och under 2021-2022 genomfördes Manustimmen i Stockholm genom stöd från Region Stockholm. Initiativtagare och projektägare för Manustimmen är Centrum för dramatik.

Manustimmen är en workshop för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Manustimmen vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

Manustimmen innebär att en manusförfattare kommer till en skola, ett bibliotek, en kulturskola eller annan lokal och genomför en eller flera manustimmar. Under besöket berättar manusförfattaren grunderna om vad ett manus är och hur det används inom film, tv, teater och teater samt lär ut hur man skriver ett manus – byggstenar, struktur, början och slut. Eleverna får på detta sätt lära sig om vad yrket innebär, träffa en professionell yrkesperson och prova att själva skapa ett manus.

Projektrapporter
Manustimmen i Stockholm 2021-2022
Manustimmen i Väst 2020-2021
Manustimmen i Malmö
Manustimmen 2019

Kontakta oss gärna om du har frågor om projekten eller vill boka Manustimmen!

Kelly Wedin, regional förmedlare Sthlm/Öst, kelly@centrumfordramatik.se

Johanna Gustafsson, regional förmedlare Syd, johanna@centrumfordramatik.se

Regional förmedlare i Väst, vast@centrumfordramatik.se.

 

Läs mer och boka Manustimmen