Spelar mindre roll?

En rapport om den ojämlika fördelningen av scenkonst till barn och unga i skolan

ASSITEJ Sveriges medlemmar har länge vittnat om att barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan är ojämlik. För att kartlägga hur verkligheten ser hur har Assitej därför sedan hösten 2021 samlat in fakta och granskat barn och ungas tillgång till scenkonst under skolgången, och resultatet av rapporten bekräftar deras medlemmars upplevelse – tillgången är mycket ojämlik. Rapportens syfte är att bidra med förslag och lösningar för att råda bot på den ojämlika tillgången till scenkonst för barn och unga i skolan, och därigenom säkra alla barns lika rätt.

Genom granskning av nuvarande lösningar för distribution av scenkonst till landets skolelever, samt genom en enkätundersökning till samtliga regioner och kommuner har Assitej undersökt hur tillgången till scenkonst i skolan ser ut i relation till de uppsatta politiska målen.

Här kan du läsa rapporten på Svenska Assitejs hemsida.