Översätter från: Ryska

Sigrid Herrault

Sigrid Herrault har konstnärlig examen i dramatik/dramaturgi, hon har skrivit för tal- och musikteater, arbetat som dramaturg, researcher, skribent och pedagog. Hon har bred erfarenhet av pedagogiskt samarbete med lärare, … FortsattVisa mer…

Keren Klimovsky

Keren Klimovsky är en multispråkig författare med multikulturell bakgrund. Hom har dubbelexamen från Brown University i USA (2008) – i litteraturvetenskap och teater. Tillsammans med Elias Faingersh grundade hon den … FortsattVisa mer…