Översätter till: Nederländska

Frans van Hal

Frans van Hal är dramatiker, översättare, filmare, fotograf. Utbildad i film vid Filmakademien i Göteborg och Dramatik vid Göteborgs Universitet Dramatiska Institutet i Stockholm. Har skrivit för teater och ibland … FortsattVisa mer…