Översätter till: Norska

Oda Fiskum

Oda Fiskum är dramatiker, dramaturg och sinolog, utbildad vid dramatiska institutet i Peking. Många års erfarenhet som dramatiker, dramaturg, föreläsare och föredragshållare i nordiska och internationella sammanhang. Anställd som kursansvarig … FortsattVisa mer…