Undersökande workshop med Mimplattformen

Undersökande workshop om att skriva för rörelsebaserad teater

Går det att skriva en pjäs utan ord? Hur skriver man rörelse och hur tolkar man ett manus skrivet för rörelse?

Vi laborerar, provar och undersöker. Vi vrider och vänder på begrepp och kanske skapar vi några nya. Under två heldagar ägnar vi oss åt ett praktiskt utforskande av ett spännande område – det skrivna ordet och rörelsebaserad scenkonst.

Workshopen riktar sig till professionella dramatiker och scenkonstnärer.

Ledare: Lena Nylén Tyrstrup och Sara Myrberg
När: 18 Februari och 17 mars kl 10-16
Plats: Saltsjöqvarns Kaj 2, i Nacka i Dotterbolagets lokaler
Pris: 300 kr inkl. lunch vid båda tillfällena

Anmäler dig gör du på denna länk senast 22 januari.
OBS!- begränsat antal platser. Besked om plats ges senast 31 januari. 

För frågor maila till mimplattformen@gmail.com

Workshopen är ett samarrangemang mellan Centrum för dramatik och Mimplattformen.

Mimplattformen är en plats för kunskapande kring mimbaserad scenkonst. Arbetet centreras kring daglig träning till yrkesverksamma. Vi erbjuder även samtal, master classes och workshops med syfte att bibehålla, utveckla och spetsa olika mimtekniker och metoder. Målet är att erbjuda verksamhet av hög kvalité och kunnande, kontinuerligt under året.

Mer information om Mimplatttformen hittar du på deras webb.

Foto: Konsthjort