Manuscoach till långfilmsdebuterande filmskapare

Uppdrag: Manuscoach

Manuscoach till långfilmsdebuterande filmskapare
– ett samarbete mellan Centrum för dramatik och Film Stockholm AB

Centrum för dramatik och Film Stockholm AB samverkar i ett coachningsprogram för långfilmsdebuterande filmskapare i syfte att stärka den svenska långa spelfilmen och föra in nya talanger i filmindustrin. 

Vi utlyser nu uppdraget ”Manuscoach” där fem etablerade filmmanusförfattare matchas med fem långfilmsdebuterande filmskapare med behov av att stärka sina manus. Projekten befinner sig i olika stadier (synopsis, treatment eller första version).

Som manuscoach åtar du dig att: 

  • Genomföra 20 st coachtimmar under perioden 1 okt – 31 dec 2022.
  • Medverka på ett uppstartsmöte med samtliga manuscoacher i Uppdrag: Manuscoach 
  • Besvara en utvärderingsenkät efter projektets slut.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha skrivit manus till minst en lång spelfilm som haft premiär (drama, 60 min och över) samt ytterligare manus till minst 90 min speltid (drama, film eller TV). Du ska vara medlem i Centrum för dramatik.

I ansökan vill vi ha:

  • En kort motivering till varför du vill vara coach samt (ev.) tidigare erfarenhet av coachning (max 1 A4).
  • Meritförteckning inklusive verkförteckning med ungefärlig speltid. 

Arvode: 20.000 kr plus moms 25 %. Arvodet faktureras Centrum för dramatik.

Sista ansökningsdag: Fredag 12 augusti 2022. Beslut meddelas i september 2022. 

Ansökan mejlas till: kelly(a)centrumfordramatik.se (skriv ”Uppdrag Manuscoach ansökan” i ämnesraden och byt ut (a) till @).

Urvalsprocess: Fem manusförfattare kommer att tilldelas uppdraget som manuscoach till var sin långfilmsdebuterande filmskapare. Urvalet kommer att göras av Film Stockholm AB. 

Manuscoach och långfilmsdebuterande filmskapare kommer gemensamt överens om hur timmarna ska fördelas och hur arbetet ska läggas upp. Uppdraget som manuscoach innefattar inte medförfattarskap utan är enbart till för att genom frågeställningar, synpunkter och som bollplank bidra till debutantens egen utveckling av manus.

Uppdrag: Manuscoach är en del av talangutvecklingprogrammet Film Stockholm Debut (https://www.filmstockholm.se/talangutveckling/film-stockholm-debut/) som genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch. 

Uppdrag: Manuscoach finansieras genom projektbidrag från Region Stockholm. 

Kontakt: Kelly Wedin, regional förmedlare för Centrum för dramatik i Stockholmsregionen. E-post: kelly(a)centrumfordramatik.se (byt ut (a) till @). Tel: 070841 17 07.