Uppdrag: Manuscoach

Manuscoacher sökes till långfilmsdebutanter i ”Film Stockholm Debut”
– ett samarbete med Film Stockholm AB

Centrum för dramatik och Film Stockholm AB samverkar i talangprogrammet ”Film Stockholm Debut” där Centrum för dramatik förmedlar manuscoacher till programmets fem långfilmsdebutanter/projekt i syfte att stärka den svenska långa spelfilmen och föra in nya talanger i filmindustrin. Samarbetet genomförs med stöd av Region Stockholm.

Vi utlyser nu uppdraget ”Uppdrag: Manuscoach” där fem etablerade filmmanusförfattare matchas samman med fem olika långfilmsdebutanter med behov av att stärka sina respektive manus. Projekten befinner sig i olika stadier (synopsis, treatment eller första version).

Som manuscoach åtar du dig att: 
– Genomföra 20 coachtimmar fritt fördelade under perioden 25/9 2023 – 25/9 2024
– Delta i ett uppstartsmöte på Centrum för dramatiks lokaler i Stockholm 
– Svara på utvärderingsenkät efter projektets slut.

Som manuscoach bestämmer du tillsammans med debutanten hur timmarna ska fördelas under perioden samt hur ni vill arbeta. Uppdraget innefattar inte medförfattarskap utan är  enbart till för att genom frågeställningar och synpunkter utmana och utveckla debutantens eget manus.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha skrivit manus för minst en lång spelfilm som haft premiär (60 min och över) samt ytterligare manus för minst 90 min speltid sammanslaget (film eller TV). Du ska vara medlem i Centrum för dramatik.

I ansökan vill vi ha:
  • En kort motivering till varför du vill vara coach samt (ev.) tidigare erfarenhet av coachning eller pedagogik (max 1 A4)
  • Meritförtecknings inkl. verkförteckning. 

Arvode:
20.000 kr plus moms 25 %
Arvodet faktureras Centrum för dramatik.

Sista ansökningsdag: 25 aug 2023. Beslut meddelas i slutet av september 2023.

Ansökan mejlas till: kelly@centrumfordramatik.se (skriv ”Uppdrag Manuscoach ansökan” i ämnesraden).

Urvalsprocess: Centrum för dramatik förmedlar en lista över ansökningarna till Film Stockholm AB. Det slutgiltiga urvalet kommer att göras av Film Stockholm AB med utgångspunkt i långfilmsdebutanternas manus och behov. Totalt fem manusförfattare kommer att tilldelas uppdraget som manuscoach.

Uppdrag: Manuscoach genomförs med stöd av Region Stockholm och är en del av debutantprogrammet Film Stockholm Debut (https://filmstockholm.se/talangutveckling/film-stockholm-debut/) som genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutet och Region Stockholm.

Kontakt: Kelly Wedin, regional förmedlare för Centrum för dramatik i Stockholmsregionen. E-post: kelly@centrumfordramatik.se. Tel: 0708-41 17 07.

Hör gärna av er till mig med frågor och funderingar!