Visa profil

Hur kan man bli bekväm med att prata inför en stor grupp? Hur gör man för att ta med sig känslan av att vara ”sig själv” när man står inför publik? Hur får man orden man skrivit att bära i mötet med andra?

Med utgångspunkt i deltagarnas egna texter och/eller texter ur bland annat Shakespeare, Bibeln och världslitteraturen, arbetar vi med att framföra det skrivna ordet för publik. Deltagarna får arbeta med såväl nyckelord och betoningar som med andning och avspänning. Vi undersöker publikkontakt och närvaro och tränar oss på att göra de skrivna orden till våra.

Workshopen vänder sig till vuxna som genom sin profession ofta pratar inför andra: föreläsare, präster, ungdomsledare, ståuppkomiker, och till andra som vill ha redskap för att framföra sina egna ord framför publik: till exempel hålla tal på bröllop eller begravning, prata inför bostadsrättsföreningen eller på föräldramötet.

Till träffen tar deltagarna med sig texter de vill arbeta med, kanske något de skrivit själva, en kortare föreläsning, en redovisning eller en predikan och utifrån detta material arbetar vi sedan praktiskt med varandra som publik.


Möjlighet finns att också få feedback på själva innehållet i texten, såsom formuleringar, ordval och disposition.

Längd: 2 h för en grupp på max 10 deltagare.
Passet kan förlängas med 1 h om deltagarna är upp till 15 stycken.
Innehållet kan skräddarsys utifrån gruppens behov och deltagarnas tidigare erfarenhet.

Pris per 2-timmars pass: 6000:- + 25% moms
Extra timme som läggs på vid samma tillfälle: 2500:-
Reseersättning + kostnad för eventuell övernattning tillkommer utanför Stockholmsregionen.

 

Foto: Magnus Åström

Kontakta oss
Målgrupper
  • Gymnasiet 16-18 år
  • Vuxen
Ämnen
  • Skriva/berätta
  • Språkutveckling
  • Teater/drama