Visa profil
Visa profil

Manusförfattarna och manuslärarna Elisabeth Croneborg och Petra Norman vill i sin workshop skapa lust och lekfullhet kring skrivandet genom att öppna dörren till dramatiken.

Eleverna träffar Petra och Elisabeth tillsammans vid två tillfällen i helklass, och en av dem i vid ett tillfälle i halvklass.

Eleverna får: se klipp och text ur Elisabeths och Petras egen film-och-tv-produktion och introduktion till hur man skriver manus. Vidare får de lära sig grunderna i dramaturgi och göra lekfulla skrivövningar. I slutet av pass två får eleverna en uppgift med detaljerade instruktioner till att skriva en filmscen.

Uppgiften skriver de sedan på 20 minuter i ett lärarlett klassrum, det vill säga alla skriver på samma villkor. Sedan skickar eleverna in sina texter till Elisabeth och Petra för läsning.

Pass 3 genomförs i halvklass med antingen Elisabeth eller Petra. Då läser de elever som vill upp sin scen, och alla får på ett eller annat sätt lite mer fördjupad och alltid uppmuntrande feedback. Filmscenen kan sedan eleverna efter workshopen själva spela in med en mobiltelefon.

3 pass på Zoom, varje elev vid egen skärm.

2 x 60 min, helklass med både Petra och Elisabeth. 1 x 90 min, halvklass med antingen Elisabeth eller Petra.

18 000 kr + moms.

www.manusmästarna.se

Kontakta oss
Målgrupper
  • Gymnasiet 16-18 år
  • Högstadiet 13-15 år
Regioner
  • Digital
Ämnen
  • Film/tv/webb
  • Skriva/berätta
  • Språkutveckling