Dramatik på bibblan är en skrivworkshop som stimulerar barn och ungas fantasi samt främjar lustfyllt läsande och skrivande.

Workshopen

Workshopen inspirerar deltagarna till eget skrivande, ökar kunskapen om dramatiskt berättande och lyfter fram dramatiken som konstform. Innehållet i workshopen utformas efter varje biblioteks önskemål.

Mötet med dramatikern/manusförfattaren

I workshopen möter deltagarna en yrkesverksam dramatiker/manusförfattare som inspirerar till eget skrivande och berättande. Manusförfattaren/dramatikerns konstnärskap och erfarenheter från filmen och teaterns värld återspeglas i utformningen av workshopen.

Folder om Dramatik på bibblan

Det finns en folder som går att beställa genom att mejla syd@centrumfordramatik.se

Information och bokning

Kontakta oss för bokning. Tillsammans planerar vi upplägg och inriktning.

Ammy Kjellsdotter Åström
070-219 03 71 ammy@centrumfordramatik.se

Centrum för dramatik följer KLYS arvodesrekommendationer för uppdrag på bibliotek.

Länk till mer info om Dramatik på bibblan

Kontakta oss

Målgrupper
  • Gymnasiet 16-18 år
  • Högstadiet 13-15 år
  • Mellanst 10-12 år
Regioner
  • Norr
  • Öst
  • Syd
  • Väst
Ämnen
  • Film/tv/webb
  • Skriva/berätta
  • Teater/drama