Visa profil

En workshop där vi utforskar olika sätt att kommunicera – både dramatikens grundsten DIALOG, men också andra sätt vi signalerar vad vi tycker och tänker på. Praktiska skrivövningar kan varvas med övningar på golvet, beroende på gruppens storlek och önskemål.

Kostnad: Följer KLYS minimirekommendationer (se länk) (+ moms 25 %), men vid upplägg med återkommande besök kan ett paketpris diskuteras. 

Foto: Stephan Kinnmark

Kontakta oss
Målgrupper
  • Mellanst 10-12 år
Regioner
  • Norr
  • Öst
  • Syd
  • Väst
Ämnen
  • Film/tv/webb
  • Skriva/berätta
  • Språkutveckling
  • Teater/drama